1.2.2023

Think Ink 2022 -voittaja Konsensus.me: yhteisymmärryksen alusta

Vuoden 2022 Think Ink -innovaatiokilpailun pääpalkinnon voitti Konsensus.me, vuorovaikutteinen yhteisennuste aiheiden kehityksestä. Johannes Koponen avaa blogitekstissä tiiminsä kanssa kehittämäänsä palvelua ja sen kehitysprosessia.

Mark Deuze kirjoittaa kirjassaan Beyond Journalism, ettei hän ole löytänyt tutkimuksiaan varten yhtään ”journalistista startuppia”, jonka liiketoimintamalli eroaisi merkittävästi yli 100 vuotta vanhasta uutismedian liiketoimintalogiikasta. Mediatuotekehitys on umpikujassa. Olen tutkinut väitöskirjassani syitä näihin umpikujiin ja mahdollisia reittejä digitalisaatiosta todella hyötyviin liiketoimintamalleihin. 

Näiden ajatusten perusteella on syntynyt Konsensus.me (haun alkuvaiheessa nimi oli Status Media). Se on digitaalisen uutismedian puuttuva komponentti: palvelu reaaliaikaisen, tulevaisuussuuntautuneen tilannekuvan yhteiseksi hahmottamiseksi. Alustan avulla asiantuntijat pitävät yllä eksplisiittistä ymmärrystään omasta vastuualueestaan. Konsensus-tilannekuvan vastuualueita voivat olla esimerkiksi Ruokaturva, Turvapaikanhakijoiden määrä, Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien tilanne ja Asuntolaina. Kunkin tilannekuvan ja tilannehistorian perusteella louhitaan tilannekuvaan liittyvät uutiset, ja päivitetään tilannekuvaa tarvittaessa niiden perusteella. 

Päätöksentekoa tukevat palvelut eivät hyödynnä uutismedian tiedontuotantoa tehokkaasti, joten Konsensus on uudenlainen yhteisen tiedon alusta (uutuusarvo). Markkinan koko on valtava sillä palvelua tarvitaan lähes jokaisella toimialalla (potentiaali). Olemme onnistuneet osoittamaan 10 000€ rahoituksen avulla kilpailun aikana että alusta on teknisesti ja kaupallistesti toteutettavissa (toteutettavuus). 

Kilpailun aikana ohjelmoitiin toimiva MVP, testattiin sitä mahdollisimman kriittisissä toimintaympäristöissä ja varmistettiin konseptin taloudellinen ja tekninen toteutettavuus. Kulut jakaantuivat: 9000€ ohjelmointityö ja design (3000€ per ohjelmoija), ja 1000€ kulut (sis. tilavuokria, yksi käytetty testipuhelin, kokouskuluja, myyntityön kuluja, serverikuluja). Laskennallisia kuluja arvioitiin lisäksi myyntityöhön liittyen toteutettavuusarvion tekemiseksi. 

Nyt toteutettu tekninen proof-of-concept sisältää useita erillisiä osia. Ohjelmoidut komponentit ovat 

  1. Kännykässä toimiva uutistapahtumia käyttäjille välittävä ja käyttäjien reaktioita tallentava botti 
  2. Tilannekuvaverkkosivu konsensus.me 
  3. Järjestelmä kunkin tilannekuvan kannalta tärkeiden uutisten tunnistamiseksi RSS-fiideistä 
  4. Taustajärjestelmiä testaamista ja laaduntarkkailua varten (manuaalinen uutistapahtuman lähetys käyttäjille Mastodonin avulla, RSS-fiidien tarkkailu laadun arvioimiseksi Newsblurilla, käytön analytiikkajärjestelmät) 

Kaikki osajärjestelmät yhdessä muodostavat tavoiteltuun asiakastarpeeseen vastaavan Konsensus.me-alustan. MVP on täysin toiminnassa oleva palvelu.  

Taloudellinen proof-of-concept tehtiin neljän asiakkaan kanssa 

  1. arvioimalla muuttuvia ja pysyviä kuluja, 
  2. hankkimalla asiakkaita eri toimialoilta ja 
  3. arvioimalla palvelun hintapiste asiakkaalle markkinakartoituksen avulla. 

Koska palvelulle on kova tarve, alustaa on mahdollista skaalata nopeasti myyntiä skaalaamalla. Myös kansainvälistyminen on suunnitelmissa ja sitä myös testattiin rakentamalla asiakkaalle ruotsinkielinen järjestelmä Ilmastonmuutos-teemasta. Järjestelmä toimii sekä suomalaisissa että muun kielisissä konteksteissa.  

Kilpailuetu syntyy siitä, että asiantuntijoille kohdennettu myynti ei skaalaudu helposti. Näin palvelun skaalaamiseen käytettävät investoinnit myös suojaavat palvelua kilpailulta. Myös kieliversiot parantavat palvelun laatua, sillä niiden avulla uutistapahtumien tunnistaminen tulee tarkemmaksi. 

Konsensus.me haluaa olla uutismedian toimialalla kategoriainnovaatio: uusi tapa hyödyntää uutistietoja ja rakentaa yhteistä ymmärrystä.  

 

Konsensus.me voitti vuoden 2022 Think Ink -kilpailun pääpalkinnon.