14.2.2023

Think Ink 2022 -palkittu Untuva Films: Luovuuden jäljillä

Vuoden 2022 Think Ink -innovaatiokilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle sijoittui Untuva Films, joukkoistettu videotuotantoalusta. Jani Haapaniemi avaa blogitekstissä tuntemuksiaan kilpailun keskeltä ja kertoo tiiminsä kanssa kehittämästään alustasta.

Kulunut vuosi on vierähtänyt nopeasti ja pian on jo aika palauttaa Think Ink -innovaatiokilpailun toisen vaiheen materiaalit. Matka on ollut opettavainen. Olen oppinut todella paljon videotuotannosta ja ylipäätään innovoinnista ja idean eteenpäin viemisestä. Olen taustaltani analyytikko, joten omien vahvuuksieni varaan en ideaa lähtenyt rakentamaan vaan pyrin tuomaan uuden näkökulman jo varsin kilpaillulle alueelle.

Ideani on joukkoistettu videotuotantoalusta, Untuva Films, jolla tuotetaan markkinointivideoita. Keskeinen idea on pilkkoa tuotannot pienempiin paloihin: ideointiin, käsikirjoitukseen, kuvauksiin sekä editointiin. Kuvaukset kilpailutetaan alustan oman tekijäverkoston kautta ja loput kolme osa-aluetta tarjotaan yksi kerrallaan kilpailumuodossa alustan käyttäjille ratkaistavaksi. Jokaisen osa-alueen parhaat ideat palkitaan ja viimeistellään kohderyhmäpalautteen avulla. Osa-alueen voittava idea jatkaa aina seuraavaan vaiheeseen, kunnes videotuote on valmis julkaistavaksi. Kuka tahansa voi osallistua kilpailuun omalla suoritteellaan anonyymisti. Anonyymiydellä varmistetaan, ettei kenenkään aikaisempi maine tai verkosto vaikuta suoritteiden arviointiin, vaan kaikki lähtevät arviointeihin samalta viivalta. Näin ollen ainoa määrittelevä tekijä on suoritteen laatu, toteutettavuus ja innovatiivisuus.

Jo ideaa kehitellessäni koin vahvuudekseni, etten ollut vielä omaksunut perinteisiin videotuotantoihin liittyviä asioita, vaan pääsin lähtemään melko tyhjältä pöydältä liikkeelle. Oli kuitenkin myös täysin selvää, että jossain vaiheessa videotuotantomaailmaan olisi tutustuttava syvemmin kuin mitä YouTube ja Google pystyvät tarjoamaan. Kun ideani pääsi alkukarsinnoista läpi ja sain käyttööni 10 000€ ideani eteenpäin viemiseksi, oli käyttökohde selkeä. Apurahan käytin idean fokuksen kirkastamiseen ja paketointiin. Toteutustapoja valitsin kaksi. Näistä ensimmäinen oli behind the scenes -videon teko oikeasta perinteisestä videotuotantoprosessista, jossa pääsin mukaan videotuotantoon aina ideoinnista valmiin videon julkaisuun saakka. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Tamperelainen Kipinä Films, josta sain myös oivan yhteistyökumppanin jatkoa varten. Toinen lähestymistapa oli tuottaa laadullista tutkimusta haastattelujen ja kyselyjen kautta. Tutkimus kohdistui suomalaisiin videotuotantoyhtiöihin.

Molemmat toimintatavat antoivat itselleni tärkeää ymmärrystä siitä, mikä videotuotannoissa on olennaista, mikä on haastavaa ja mistä voisi löytyä sopiva markkinarako täysin uudelle yritykselle. Onnekseni sain huomata, että monet löydökset tukivat jo ideavaiheessani tunnistamiani haasteita. Sain myös paljon tärkeitä huomioita, joiden avulla pystyin hiomaan ideastani toimivamman.

Fokuksen etsimisen lisäksi apurahaa hyödynnettiin joukkoistetun videotuotantoalustan rakentamiseen sekä sivuston materiaaleihin. Lopputuotteena syntyikin jo melko valmis alusta, joka pienellä lisäkehityksellä on jo valmis julkaistavaksi käyttöön. Kaiken kaikkiaan projekti on ollut todella opettavainen, ja uskon palautteen sekä tutkimuksen perusteella muodostaneeni varsin kiinnostavan konseptin, jonka lopputuotoksia olisi erittäin kiinnostavaa päästä näkemään. Nyt kun pohja on luotu, seuraava askel on tuoda alustalle asiakkaita ja viimeistellä alustan toiminnot kuntoon. Toivottavasti ideani taso riittää finaalissa ja saan tarvittavan rahan idean tuotantoon viemiselle.

Eikä työ pelkkää puurtamista ollut, vaan siihen liittyi myös paljon hauskoja hetkiä, mielenkiintoisia keskusteluja, loistavien näyttelysuorituksien seurantaa, herätteleviä ajatuksia ja luovuuden metsästämistä. Kuvista saa pienen kurkistuksen tähän kaikkeen. Projekti laittoi moneen otteeseen miettimään sitä, mistä luovuus oikeasti kumpuaa ja voiko luovuutta pakottaa. Itse koin ideani kehityksen kannalta parhaiksi hetkiksi ne, jolloin en varsinaisesti aihetta yrittänyt viedä eteenpäin, vaan ajauduin ajattelemaan jotain sen osa-aluetta. Projektin parhaat ideat ja viilaukset syntyivätkin monesti koiran kanssa metsässä lenkkeillessä. Tämän lisäksi monien ajatusten syntylähteenä voi pitää loppukesän Norjan vaellustani, jonka tarkoitus ei kuitenkaan missään nimessä ollut idean kehitys vaan lomailu. Yhteen vetäen voisikin sanoa, että yksi luovuuden peruspilareista on aika ja vapaa tajunnanvirta.

 

Untuva Films sijoittui vuoden 2022 Think Ink -kilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle.