14.3.2023

Think Ink 2022 -palkittu COLOR!Fab yhdistää vuorovaikutuksen ja liiketoiminnan

Vuoden 2022 Think Ink -innovaatiokilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle ylsi COLOR!Fab, toimialayhteisö, joka yhdistää digitaalisen tuotannon, jakelun ja viestinnän yhteisölliseksi kokonaisuudeksi. Ari Kiuru kertoo blogikirjoituksessa tiiminsä kanssa kehittämästään palvelukokonaisuudesta.

Think Ink -kilpailun aikana tehdyn Color!Fab -kehittämistutkimuksen tavoitteena oli luoda konsepti uudistamaan perinteisen vaate- ja sisustusmuodin toimintamalleja. Palvelu on tarkoitettu pääasiassa massaräätälöintiin sopivilla tuotantomenetelmillä valmistettavien muotoilutuotteiden personointiin, co-designiin, myyntiin ja yhteisölliseen vuorovaikutukseen. Color!Fab pyrkii olemaan vuorovaikutteinen itseilmaisun sekä liiketoiminnan mahdollistava toimialayhteisö käyttäjille ja tuottajille valitsemassaan roolissa. Kyse on uuden digitaaliseen toimintaan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisestä sekä olemassa olevan yritystoiminnan sopeuttamisesta kehittyvään toimintaympäristöön – idea uudesta suhteessa vanhaan ja tavalliseen.

Teknologia mahdollistaa uudenlaisen tarjonnan

Kehittämistyössä huomiota kiinnitettiin käyttäjätarpeista nouseviin mahdollisuuksiin sekä teknologioiden potentiaaliin massaräätälöinnissä. Käytännössä kaikki palvelukokonaisuuden kannalta tarvittava teknologia on jo olemassa, mutta vielä vastaavaa palvelukokonaisuutta ei tutkimushetkellä tiettävästi ole käytössä, vaikka nykyaikaista samankaltaisiin resursseihin pohjautuvaa tarjontaa löytyykin. Kehittämistyössä käytiin läpi tarpeita, käyttöhalukkuutta, käyttökokemusta, käytettävyyttä, vuorovaikutusta ja arvonmuodostusta eritasoisissa kuluttaja- sekä ammattiryhmissä.

Think Ink -kilpailun aikana ideaa pystyi hiomaan sekä arvioimaan jatkokehityksen näkökulmasta ja tekemään näkymättömät ajatukset näkyviksi tuotehahmotelman muodossa. Ratkaiseva seikka käsiteltävässä ideassa oli toimialaan liittyvän toimintatavan uudistaminen sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmista. Perinteinen tekstiiliala kilpailee muotoilulla ja jakeluratkaisuilla, missä asiakkaan osallistuminen on minimaalista, eivätkä nykyiset verkkopalveluyrityksetkään tarjoa kaikkea niitä mahdollisuuksia, jotka ovat nykytekniikalla ratkaistavissa.

Asiakaskokemus keskiöön

Color!Fabin tarkoituksena on uusia tekstiilituotteiden hankinta- ja tuotantoketjuun liittyvät toimintaperiaatteet yhdistelemällä olemassa olevia mahdollisuuksia liiketoiminnalliseksi ja viestinnälliseksi kokonaisuudeksi. Tässä yhteydessä tekstiilituotteilla tarkoitetaan sekä kankaita että tuotteita, joissa kankaita hyödynnetään. Käyttäjäkeskeisyys ja -lähtöisyys sekä sitä kautta asiakaskokemus on liitetty mukaan tuote- ja palvelukokonaisuuden kehittämiseen alusta saakka. Tähän mennessä asiakkaat eivät ole suuressa määrin päässeet vaikuttamaan tekstiilituotteiden ulkoasuun. Idean tarkoituksena on luoda palvelukokonaisuus käyttäjille, joilla on halu vaikuttaa tuotteeseen omien tarpeiden mukaan.

Ostokäyttäytyminen uuteen valoon

Konseptia työstämällä ja testaamalla paljastuu brändin kannalta aitoja ja kilpailussa erottuvia tekijöitä, joiden avulla saadaan aikaan uudenlaisia käyttäjäkokemuksia digitaalisia kanavia ja tuotantomenetelmiä hyödyntämällä. Samalla selviää, onko kyse reaalisista tarpeista tai puutteista palveluun, tuotantoon, teknologiaan ja logistiikkaan liittyen. Pitkälle vietynä Coror!Fabin toimintaperiaatteiden uudistaminen saattaa vaikuttaa radikaalisti toimialan ostokäyttäytymiseen sekä tuotantoketjuihin.

Kiitos

Think Ink -kilpailu nosti heränneen idean ulos pöytälaatikosta ja mahdollisti sen kehittämistä. Jatko näyttää, oliko kilpailu lähtösysäys jollekin suuremmalle. Kiitos Media-alan tutkimusäätiölle ja sekä kaikille mahdollistajille.

Lisätietoja:
Ari Kiuru
ari[at]arikiuru.fi

 

COLOR!Fab sijoittui vuoden 2022 Think Ink -kilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle.