1.7.2019

Perinteinen media joukkoistaa sisällöntuotantoaan

Basso Median VidCast-hanke voitti Media-alan tutkimussäätiön Think Ink 2018 -innovaatiokilpailun.  Mitä hankkeelle kuuluu nyt? VidCast-tiimin jäsenet Aino Räisänen ja Jan Zapasnik kertovat hankkeen tuoreita kuulumisia.

Syksyllä 2018 Basso Media yhteistyökumppaneineen rakensi demovaiheeseen puhelimeen ladattavan applikaation. Applikaation, jolla sen käyttäjät voisivat luoda sisältöjä perinteiseen mediaan: ensimmäisessä vaiheessa radiokanavalle juontoja.

Applikaation testaamista varten haettiin testikäyttäjiä, joita pyydettiin toimeksiannosta luomaan audio- ja videosisältöjä kuvitteellisen radiokanavan käyttöön. Testin tulokset olivat harvinaisen rohkaisevia: testikäyttäjät innostuivat ajatuksesta, että heiltä pyydetään sisältöä perinteisen median kanavaan, johon normaalisti vain harvat ja valitut pääsevät luomaan sisältöä.

Tästä rohkaistuneina ja Media-alan tutkimussäätiön Think Ink 2018 -innovaatiokilpailun innoittamina VidCast-hanke päätettiin viedä seuraavaan vaiheeseen vuonna 2019, nimittäin rakentaa VidCast kuvitteellisen radiokanavan sijasta oikealle, olemassa olevalle radiokanavalle. Kanavan sisällöntuotantomekanismi tullaan rakentamaan suoraan VidCastin tuottaman sisällön ympärille.

Tätä varten Basso Media kasasi vuoden 2019 alussa tiimin, joka kaikki matkan varrella kerätyt opit taskussaan lähtisi rakentamaan VidCastia valmiiksi tuotteeksi. Tiimi koostuu sekä media-alan että ohjelmistoalan tekijöistä, joille annettiin tehtäväksi tehdä VidCast radiokelpoiseksi.

Stintein kohti valmista tuotetta

VidCast-tiimin toimintatavaksi sovittiin stintit. Kerran kuussa tiimin jäsenet kokoontuvat koko päivän aivoriiheen pahan kahvin ja kuivuneiden croissantien äärelle, jossa fasilointityökaluja käyttäen pureudutaan projektin vaiheessa syntyneisiin oivalluksiin ja haasteisiin – niin teknisiin kuin sisällöllisiin.

VidCast-tiimin tärkein tehtävä on selvittää, miten VidCast toimii käytännössä siten, että se tuottaa halutun sisällön perinteiselle medialle – tässä tapauksessa radiokanavalle – mutta huomioi käyttäjien motivaation ja käyttökokemuksen, joka mahdollistaa myös sen, että applikaatio toimii itsessään myös itsenäisenä mediana ja on myöhemmin muokattavissa myös muiden medioiden käyttöön.

Voidaan puhua tuotteen hienosäädöstä, mutta kuukausittain järjestettävät stintit ovat osoittaneet, että hienosäätö rakentuu post-it-lappujen labyrinteista, intohimoisista palopuheista, jotka hyökyvät toistensa yli, ja hetkittäisistä epäuskon hiljaisuuksista, jossa ilmaa voisi leikata veitsellä – kunnes joku keksii ratkaisun, ja samainen ilotulitus voi alkaa jälleen. Takki tyhjänä stinteistä poistuen voi urheilijan tavoin todeta, että kaikkensa on antanut.

Paitsi tuotteen hienosäädöstä, on stinteissä kyse VidCast-tuotteen tekninen ja sisällöllinen happotestaaminen, joka tuntuu yhtä tarkalta kuin Olkiluoto 3 ydinvoimalan rakennushankke, jossa pedantisti tutkitaan jokainen aukko, piuha ja ruuvi kunnes ollaan sataprosenttisen varmoja, että kaikki on kunnossa. Ytimen sulamiseen ei ole varaa. Kaiken pitää olla varmasti kunnossa.

Sisältöä joukkoistaen

VidCast on tuotteena nyt valmis ottamaan sen seuraavan askeleen, integroitumaan osaksi olemassa olevaa mediaa, tässä tapauksessa radiokanavaa. Tämä työ viedään päätökseen syyskaudella 2019 jotta vuoden 2020 alussa olemme valmiita alustan käyttöönottoon.

Mutta lukija saattaa kysyä, mihin VidCastia tarvitaan? Me tarvitsemme työkaluja, joilla yhdistetään maailmoja. Jos Nokia yhdisti ihmisiä puhelimillaan, VidCast yhdistää perinteisen median tekijät ja sen seuraajat yhteen applikaatiollaan.

VidCast on joukkoistamistyökalu, jolla perinteinen media aktivoi seuraajansa luomaan ainutlaatuista sisältöä, joista se pystyy kuratoimaan osuvimmat sisällöt osaksi omaa sisältövirtaansa, mutta samalla VidCast toimii myös itsenäisenä mediana, omana yhteisönään, joka parhaimmillaan synnyttää jotain aivan uutta.