27.4.2023

Konsensus.me kulissien takana: Kehitämme päätöksenteon tulevaisuutta

Vuoden 2022 Think Ink -voittaja Konsensus.me-palvelu on päätöksenteon tukijärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa päätösten laatua lisäämällä niiden tietopohjaa. Palvelun rakenne ja toimintaperiaatteet perustuvat vastuualueiden tilannekuvien luomiseen ja päivittämiseen laajojen kielimallien avulla.

Tervetuloa kurkistamaan Konsensus.me-palvelun kehityksen kulissien taakse! Konsensus.me on innovatiivinen päätöksenteon tukijärjestelmä, joka pyrkii parantamaan päätösten laatua lisäämällä niiden tietopohjaa. Tämä blogipostaus tarjoaa lukijalle yksityiskohtaisen katsauksen palvelun kehitysprosessiin ja sen toiminnan eri osa-alueisiin. Tarkastelemme muun muassa palvelun visiota, tavoitteita, toimintaperiaatteita sekä sen hyötyjä eri käyttäjäryhmille, kuten asiantuntijoille ja päättäjille. Toivomme, että tämä blogipostaus auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten Konsensus.me toimii ja millä tavoin se on suunniteltu tukemaan päätöksentekoa.

Konsensus.me-palvelun visio on luoda tehokas ja luotettava päätöksenteon tukijärjestelmä, joka edistää informoidumpien ja kestävämpien päätösten tekemistä eri vastuualueilla. Visio saavutetaan toteuttamalla seuraavat tavoitteet: 

  • Tarjoamme käyttäjille selkokielisiä ja tiiviitä kuvauksia erilaisista päätöksenteon vastuualueista, jotta he ymmärtävät niiden haasteet, tulevaisuuden näkymät ja vaikutukset toisiinsa. 
  • Parannamme päätösten laatua lisäämällä niiden tietopohjaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ruokaturvan varmistamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
  • Kehitämme järjestelmän, joka pystyy päivittämään vastuualueiden tilannekuvia automaattisesti ja asiantuntijoiden ehdotusten perusteella. 
  • Varmistamme tiedon luotettavuuden ja laadun asiantuntijoiden äänestysprosessin avulla. 
  • Tuomme lisäarvoa sekä asiantuntijoille että päättäjille tarjoamalla heille työkaluja, jotka auttavat yhtenäistämään käsityksiä, pysymään ajan tasalla muutoksista ja tekemään parempia päätöksiä.

Konsensus.me-palvelun toiminta perustuu vastuualueiden tilannekuvien luomiseen ja dynaamiseen päivittämiseen. Asiantuntijoiden arvio tilannekuvaan ehdotetuista muutoksista varmistaa tiedon luotettavuuden ja laadun. Näin palvelu tarjoaa käyttäjilleen ajantasaisen ja yhtenäisen kuvan eri vastuualueiden tilanteista ja auttaa heitä tekemään informoituja päätöksiä. Tilannekuvat luodaan syöttämällä laajalle kielimallille erilaisia lähdeaineistoja, kuten uutisartikkeleita, raportteja ja tieteellisiä julkaisuja. Kielimallin rooli aineiston käsittelyssä on tunnistaa uutis- ja tapahtumatiedosta sekä raporteista se, mitä kohtaa tilannekuvasta ne saattavat muuttaa, ja esittää aineisto yhtenäisessä ja standardoidussa muodossa. 

Konsensus.me-palvelu saa uutta tietoa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on automaattinen mediaseuranta, joka havaitsee tilannekuvaa muuttavia uutisia, raportteja ja tieteellisiä artikkeleita ja ehdottaa tilannekuvan päivitystä automaattisesti. Toinen tapa on asiantuntijoiden ehdotukset, joilla he voivat ehdottaa tilannekuvan päivityksiä omien havaintojensa ja tietämyksensä perusteella. 

Konsensus-me-palvelun tilannekuvien luotettavuus varmistetaan siis asiantuntijoiden äänestyksellä. Uuden tiedon ilmetessä asiantuntijat saavat sähköpostitse tiedon kielimallin tai muiden asiantuntijoiden tekemistä ehdotuksista siitä, miten tieto voi vaikuttaa heidän vastuualueensa tilannekuvaan.. Asiantuntijoiden tehtävä on yksinkertainen: heidän tarvitsee vain hyväksyä tai hylätä ehdotus. Tämä prosessi tekee päivityksistä helppoja ja nopeita asiantuntijoille, ja samalla se varmistaa, että tilannekuvat ovat jatkuvasti ajantasaisia ja perustuvat asiantuntijoiden arvioon.

Konsensus.me-palvelun asiantuntijanäkymä – Intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka helpottaa asiantuntijoiden osallistumista tilannekuvien päivitysprosessiin.

Konsensus.me-palvelua kehitetään tällä hetkellä Kallion Kuntatalon siipeen muodostuneessa hieman anarkistisessa Kill City -yhteisössä, joka tarjoaa luovan ja inspiroivan ympäristön kehitystiimille. Uuteen toimistoon muuttaminen on sujunut mainiosti, ja tiimi on ottanut tilat omakseen. Parhaillaan seitsemän koodarin, designerin ja kehittäjän tiimi työstää palvelusta kokonaan uutta versiota, joka vastaa valittujen pilottiasiakkaiden tarpeisiin tarkasti.

Konsensus.me:n toimisto – Luova ja inspiroiva työtila Kill City -yhteisössä, jossa kehitystiimi työskentelee uuden version parissa. Kuva otettu ennen Kuntatalon rakentamista.

Konsensus.me-palvelun kehityksen seuraavat vaiheet voivat sisältää esimerkiksi tehokkaamman ja kattavamman mediaseurannan, joka auttaa palvelua päivittämään tilannekuvia entistä nopeammin ja tarkemmin. Lisäksi palvelun käyttäjäystävällisyyttä ja toiminnallisuuksia voidaan kehittää edelleen, jotta se voi paremmin tukea asiantuntijoiden ja päättäjien työtä.

Mahdollisia tulevaisuudensuuntia ovat myös uusien vastuualueiden ja käyttäjäryhmien integroiminen palveluun sekä laajempi yhteistyö erilaisten organisaatioiden kanssa. Näin Konsensus.me voi laajentaa vaikutustaan ja auttaa entistä useampia tahoja tekemään informoituja ja kestäviä päätöksiä eri vastuualueilla. Konsensus.me-palvelun tulevaisuus näyttää lupaavalta.

 

Konsensus.me voitti vuoden 2022 Think Ink -innovaatiokilpailun pääpalkinnon.