30.6.2023

Vuoden 2023 teemahaut julkaistu

Media-alan tutkimussäätiön vuosittain järjestämät isommat teemahaut, tutkimusteema ja erityisteemat, ovat nyt auki. Tutkimusteeman fokus on tekoälyn mahdollisuuksissa ja hyödyntämisessä media-alalla. Erityisteemoissa puolestaan keskitytään media-alan tulevaisuuteen ja haetaan ratkaisuja siihen, kuinka digitaalinen media voi pienentää hiilijalanjälkeään.

Generatiivinen tekoäly sisällöntuotannossa

Vuoden 2023 tutkimusteemahaun fokus on generatiivisen tekoälyn tuomissa mahdollisuuksissa ja tekoälyn järkevässä hyödyntämisessä media-alalla.

Tutkimusteemassa haetaan hankeideoita, joissa tarkastellaan generatiivista tekoälyä sisällöntuotannossa. Hankkeissa tulisi arvioida esimerkiksi sitä, millaisia toimintoja ja tehtäviä tekoäly voi tehdä ihmisen puolesta ja missä se on hyvä tukemaan työtä. Hankkeilta toivotaan myös kriittistä ajattelua. Lähestymistapaa ja hankkeiden tuloksia esiteltäessä olisi hyvä tehdä riskianalyysiä ja arvioida mahdollisia eettisiä ongelmia ja/tai hankkeen mahdollisia haitta-/ongelmakohtia.

Hankkeiden kesto on yksi vuosi. Säätiön tuki voi vaihdella 30 000–100 000 euron välillä.

Tutkimusteeman haku on kaksivaiheinen ja sen ensimmäinen hakuvaihe päättyy 23.8.2023.

Media-alan tulevaisuusselvitys

Tässä erityisteemassa on tarkoitus tehdä kattava median tulevaisuusselvitys. Tulevaisuusselvitykseltä toivotaan kokonaisuutta, jonka tavoitteena on:

 • tunnistaa alaan vaikuttavat muutostekijät ja trendit
 • löytää uudenlaisia ja alaa haastavia näkökulmia
 • tunnistaa toimialan uudet kasvualueet ja niiden edellytykset

Tavoitteena on kuvata kattavasti median nykytila erityisesti kotimaassa mutta myös globaalisti ja tämän lisäksi tunnistaa alaan vaikuttavat muutostekijät ja trendit sekä kuvata erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Hankkeessa selvitetään, miten uutta kasvua voidaan hakea nykyisen toimintaympäristön reunoilta tai jopa kokonaan sen ulkopuolelta.

Ehdotetun hankkeen budjetti ei saa säätiön osalta ylittää 150 000 euroa. Hanke pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla puolen vuoden aikajänteellä, kuitenkin viimeistään huhtikuussa 2024.

Digitaalisen median ympäristövastuu

Tässä erityisteemassa on tarkoitus pohtia erityisesti digitaalisen median ympäristövastuuta. Hankkeessa voi painottua esimerkiksi:

 • Teknologiaratkaisut
 • Digitaalisen mainonnan hiilijalanjälki
 • Koodaus/ developer-puoli (vihreä ohjelmistokehitys)
 • Osaamistarpeet

Hankkeessa tulisi pohtia ja vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka ymmärtää, missä kasvihuonepäästöt syntyvät omassa toimintaympäristössä?
 • Millaista uutta osaamista tarvitaan aiheeseen liittyen?
 • Mitkä asiat on huomioitava ohjelmistokehityksessä ympäristön näkökulmasta?
 • Kuinka digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin tulisi kehittyä ollakseen ympäristöystävällisempää?

Tavoitteena on tarkastella ja löytää malleja tai suosituksia siitä, kuinka digitaalinen media voi pienentää hiilijalanjälkeään ja toimia vastuullisemmin.

Ehdotetun hankkeen budjetti ei saa säätiön osalta ylittää 50 000 euroa. Hanke pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla puolen vuoden aikajänteellä, kuitenkin viimeistään huhtikuussa 2024.

Erityisteemojen haku päättyy 31.8.2023.