4.6.2021

Vuoden 2021 teemahaut julkaistu

Media-alan tutkimussäätiön vuosittain järjestämät isommat teemahaut, tutkimusteema ja erityisteema, on nyt avattu. Tutkimusteemassa etsitään uusia mediakonsepteja ja erityisteemassa tarkastellaan asiakaspolkuja.

Uudet mediakonseptit ja ansaintamallit

Vuoden 2021 tutkimusteemaksi valittiin uudet mediakonseptit ja ansaintamallit. Ajankohtaisen teeman taustalla on digitaalisuuden aiheuttamat muutokset asiakkaiden arjessa ja median käyttötavoissa.

Tutkimusteemassa haetaan hankeideoita, joissa tarkastellaan uusia mediakonsepteja ja ansaintamalleja. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa, jotta ideoita päästään testaamaan käytännössä. Tavoitteena on kerätä oppeja siitä, miten kasvuhakuisten yritysten tulisi suunnata resurssejaan.

Säätiön tuki hankkeelle voi vaihdella 30 000–100 000 euron välillä.

Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa vuosittain tutkimusteemahankkeita, jotka ovat noin vuoden mittaisia. Tutkimusteeman aihe liittyy aina johonkin ajankohtaiseen teemaan.

Asiakaskokemuksen optimoiminen

Erityisteema on tänä vuonna tunnistautuminen ja datan hyödyntäminen asiakaskokemuksen optimoimiseksi. Teemassa etsitään ratkaisuja asiakaspolun varrelle, jossa erityisesti kirjautumisdatan hyödyntäminen voi olla tärkeää media-alan yrityksille.

Erityisteemassa tehtävänä on pohtia digitaalisen asiakaspolun eri vaiheita alan eri yritysten kannalta. Tavoitteena on löytää malleja tai suosituksia siitä, miten kirjautuville ja kirjautuneille asiakkaille voidaan luoda lisäarvoa.

Säätiön tuki hankkeelle voi olla enintään 150 000 euroa.

Media-alan tutkimussäätiöllä on optio rahoittaa vuosittain erityisteemaa, jonka aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen aiheeseen. Hankkeet ovat noin puolen vuoden mittaisisia.

 

Hakuaikaa on 23.8. klo 12 asti. Päätökset hankkeiden rahoittamisesta tehdään syksyllä.

Lue tarkemmin vuoden 2021 tutkimusteeman ja erityisteeman taustoista ja hae hankerahoitusta 23.8. klo 12 mennessä.