17.2.2017

VTS: Media-alan tutkimus- ja kehitystyöhön lähes 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2016

Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi vuonna 2016 tutkimus- ja kehitysrahoitusta, apurahoja ja stipendejä yhteensä 23 hankkeelle, 8 jatko-opiskelijalle, 6 matka-apurahahakijalle ja 9 korkeakouluopiskelijalle sekä 10 ammatillisista opinnoista valmistuneelle. Yhteensä rahoitusta myönnettiin vuoden aikana 1 365 000 euroa.

”Vuoden tärkeimmiksi aiheiksi ovat nousseet automatisaatio ja keinoäly sisällöntuotannossa ja mediamainonnassa sekä uutismedian uudet liiketoimintamallit. Myös mediakasvatukseen liittyviin hankkeisiin on panostettu merkittävästi”, Viestintäalan tutkimussäätiön asiamies Helene Juhola sanoo.

”Hyviä esimerkkejä tuloksellisuudesta on Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin vetämä Robottijournalismia-teemahanke, jonka tuloksena robotti etsii Aamulehdessä uutisia seulomalla läpi kaupunginhallituksen, -valtuuston, lautakuntien ja johtokuntien esityslistat ja niiden liitteet. Yhteistyökumppani Lingsoftia projekti auttoi saamaan yli neljän miljoonan euron sopimuksen Euroopan unionin julkaisutoimistolta. Think Ink -innovaatiokilpailu Mullista mainonta -teemallaan on myös aikaansaanut uusia yrityksiä ja liiketoimintaa”, Juhola lisää.

Säätiön rahoittamissa väitöskirjatöissä luodaan uutta osaamista. Tekijän taustasta ja aiheesta riippuen tulokset siirtyvät suoraan alalle sovellettavaksi tai opetuksen ja jatkotutkimuksen kautta alan toimijoiden hyödyksi.

”Esimerkiksi opetushallitus on hyödyntänyt Outi Kallionpään väitöstutkimuksen Uuden kirjoittamisen opetus – osallistavaa luovuutta verkossa tuloksia jo opetussuunnitelman uudistusta tehdessä ja myös jatkossa koulutusten muodossa. Tuloksia on hyödynnetty myös opettajien täydennyskoulutuksessa”, Juhola sanoo.

Hakemuksia säätiö vastaanotti vuoden aikana noin 3,2 miljoonan edestä, joista se rahoitti noin kolmannesta. Tämän lisäksi rahoitettiin kahta tilaustutkimusta, Reuters Instituten Digital News Media Report 2017 -hanketta sekä Think Ink -kilpailua yhteensä 408 000 eurolla. Hakemuksia käsiteltiin vuoden aikana vajaa 200, johon on laskettu mukaan Think Ink -innovaatiokilpailun hakemukset.