21.8.2018

Viestintäalan tutkimussäätiö muuttuu Media-alan tutkimussäätiöksi

Viestintäalan tutkimussäätiö on muuttanut nimensä Media-alan tutkimussäätiöksi. Säätiö päätti uudistuksesta huhtikuussa 2018.

”Nimenmuutos tekee säätiön tarkoituksen läpinäkyvämmäksi toimialalle ja tutkijoille ja siten helpottaa apuraha- ja tutkimustukien hakemista”,

toteaa säätiön johtaja Noora Pinjamaa.

Media-alan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Myös säätiön verkkosivut uudistuvat syyskuun 2018 alussa ja löytyvät jatkossa osoitteesta www.mediaalantutkimussaatio.fi.

Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin.

Säätiö käytti viime vuonna 1,06 miljoonaa euroa alan tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen. Vuoden 2017 aikana säätiön tutkimus- ja kehitysrahoitusta, apurahoja ja stipendejä sai yhteensä 17 hanketta, 5 jatko-opiskelijaa, 7 matka-apurahahakijaa ja 2 korkeakouluopiskelijaa sekä 14 ammatillisista opinnoista valmistunutta.

Hakemuksia tuli vuoden 2017 aikana noin 2,7 miljoonan euron edestä, joista säätiö rahoitti lähes 40 prosenttia. Tämän lisäksi rahoitettiin kahta uutismedian liiketoimintamalleihin liittyvää tilaustutkimusta yhteensä 242 000 eurolla, Reuters Instituten Digital News Media Report 2017–2019 -hanketta yhteensä 84 000 eurolla, sekä Think Ink -kilpailua 140 000 eurolla. Normaalin haun lisäksi oli erilliset teema- ja erityisaiheen haut.