17.2.2020

Verkkotietokanta journalisteille asiakirjajulkisuutta koskevista ratkaisuista

Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa -hankkeessa on kehitetty journalistien mahdollisuuksia saada toimitusten käyttöön tietoa julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä.

Henkilö tietokoneella ja pino muistiinpanoja.

Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia perustuslain sananvapauspykälän perusteella. Ne ovat erinomaista aineistoa uutistyöhön, mutta tietojen saamisessa on usein ongelmia ja käytännön ristiriitaa viranomaisten kanssa. Lainsäädännöllä on suuri merkitys sen suhteen, millaista tietoa toimittajien on mahdollista pyytää ja millaisia ovat heidän mahdollisuutensa sitä saada.

Jyväskylän yliopiston Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2017 – 2018 konsultoitiin journalisteja tietopyyntöjen tekemisessä, kartoitettiin kyselyllä tietopyyntöjen käyttöä sekä laadittiin opas tietopyyntöjen tekemiselle journalistiseen käyttöön.

Hankkeen toisessa vaiheessa tutkimusryhmä sai tutkimusluvalla Korkeimman hallinto-oikeuden sekä hallinto-oikeuksien asiakirjajulkisuutta koskevia ratkaisuja. Ryhmä analysoi näitä ratkaisuja ja loi niistä tiivistelmiä sekä tietokannan.

Oikeusratkaisuja, laajempaa analyysiä ja esimerkkejä

Verkkotietokannasta löytyvien ratkaisujen avulla toimittajat voivat tarkistaa heitä kulloinkin kiinnostavista aihealueista tehtyjä julkisuustulkintoja, kuten millaisia tietoja heille on lain mukaan luovutettava ja mitä tietoja viranomaisten ei ole välttämätöntä luovuttaa. Tapauksista käyvät lisäksi ilmi ratkaisujen perusteet.

Tietokantaa on mahdollista selata vapaan sanahaun, asiasanaston, kronologisen luettelon sekä kaikki ratkaisut sisältävän, ladattavan tietokantatiedoston avulla.

Oikeusratkaisujen lisäksi tietokannasta löytyy laajempaa kirjoitettua analyysiä erillisaiheista ja esimerkkejä oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen asiakirjajulkisuutta koskevista ratkaisuista. Lisäksi tietokantaan on lisätty vuosituhannen alun ratkaisujen tiivistelmiä aiemmasta tutkimushankkeesta.

Nyt rakennettua sivustoa on tarkoitus päivittää uusilla ratkaisuilla. Se tullaan myös lähitulevaisuudessa linkittämään yhdeksi osaksi julkisuuslakia käsittelevää laajempaa verkkoportaalia Julkisuuslaki.fi. Sivustolle liitetään myös muita työryhmän aiemmin toteuttamia tutkimushankkeita.

Lisätietoja:

Aleksi Koski
Projektitutkija, Jyväskylän yliopisto
aleksi.koski_jyu.fi (laita _-viivan tilalle @merkki)

Media-alan tutkimussäätiö myönsi tutkimushankkeelle jatkorahoitusta vuonna 2018.