6.2.2020

Uutta perspektiiviä ja kansainvälistymistä: Sami Luukkasen raportti Kyushun yliopistosta

Sami Luukkanen osallistui Kyushun yliopiston järjestämään New Media and Production -koulutukseen Fukuokassa Japanissa huhti-syyskuussa 2019.

Kamera ja öinen tie valoissa.

Koulutuksen tavoitteina oli saada uusia ideoita kuvalliseen ilmaisuun, osaamisen kartuttaminen videon ja uusien julkaisualustojen alalla sekä kansainvälistyminen.

Luukkasen mukaan vieras kulttuuri ja kokeellisuuteen kannustava ilmapiiri auttoivat synnyttämään uusia näkökulmia. Koulutus suuntautui voimakkaasti pohtimaan tulevaisuuden näkymiä ja uusia, erilaisia ratkaisuja, välittämättä siitä, olivatko nämä realistisia tai toteuttamiskelpoisia nykyajassa. Koulutuksessa oli tilaa ideoinnille.

Uutta osaamista Luukkaselle kertyi erityisesti videoista, uusista julkaisualustoista ja 3D-projisoinnista. Alan tekninen osaaminen ei poikennut suomalaisesta osaamisesta, ja yliopiston tekninen kalusto ei yltänyt suomalaisten oppilaitosten tasolle. Sen sijaan ennakkoluuloton ote ja mielikuvituksellinen kokeellisuus tarjosivat uusia perspektiivejä.

Yliopiston tarjoamat projektit osoittautuivat hyödyllisiksi, ja niiden kautta sai myös runsaasti alan kontakteja yliopiston ulkopuolelta.

Oppien hyödyntäminen

Koulutuksen jälkeen Luukkanen on toiminut oman organisaationsa, Mediastadin, kansainvälisyysagenttina. Hän on hyödyntänyt solmimiaan kontakteja vierailujen järjestämisessä.

Luukkanen on soveltanut Japanissa omaksumaansa Mediastadin opetussuunnitelman laadinnassa. Uusi tutkinnon osa, teos- ja tuotekokonaisuuden toteuttaminen, hyödyntää Japanissa opittua. Erityisesti esiin tuodaan Kyushun yliopistosta saatua kykyä visioida tulevaa ja avointa suhtautumista kokeellisiin ideoihin.

Luukkanen hyödyntää erityisesti videoon ja 3D-projisointiin liittyviä oppeja myös omassa opetuksessaan.

Sami Luukkasen matkaraportti Kyushun yliopistosta Japanista (pdf)

Lisätiedot:

Sami Luukkanen
sami-matti.luukkanen_edu.hel.fi (laita _viivan tilalle @-merkki)