6.2.2020

Uusien kirjoitustaitojen opettaminen virtuaaliympäristöissä

Outi Kallionpää on kehittänyt säätiön apurahan avulla väitöskirjaansa pohjautuvien uusien transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen opetusta käytännön tasolla.

Värikkäitä piirroskäsiä.

Kallionpää oli säätiön tuella mukana kouluttamassa, konsultoimassa ja tekemässä opetusmateriaalia OPH:n rahoittamassa Lukiloki-hankkeessa. Lukiloki-työn avulla hän kehitti samalla myös Uusi kirjoittaminen ja nuoret -hankkeen virtuaalista oppimisympäristöä.

Kallionpää vastasi Lukilokin Uudet kirjoittamisen menetelmät -moduulista, jossa keskityttiin erityisesti yhteisöllisen verkkokirjoittamisen pedagogiaan, multimodaaliseen kirjoittamiseen sekä luovuutta ja keskittymistä edesauttavien digitaalisten työkalujen käyttöön. Yhteensä yli 700 opettajaa osallistui koulutuksiin verkossa ja lähipäivissä.

Osallistujien palautteesta ja havainnoista muodostui kattava tutkimusaineisto, jonka perusteella Kallionpää kehittää edelleen Uusi kirjoittaminen ja nuoret -hankkeen virtuaalista uusien kirjoitustaitojen oppimisympäristöä. Virtuaalinen oppimisympäristö tarjotaan koulutukseen osallistuneiden opettajien opetuskäyttöön veloituksetta.

Konferensseihin osallistuminen

Syksyllä 2018 Kallionpää esitteli Uusi kirjoittaminen ja nuoret -hanketta yliopistopäivillä Jyväskylässä. Esittely käynnisti yhteistyön musiikintutkimuksen laitoksen kanssa. Virtuaaliseen oppimisympäristöön on ryhdytty kehittämään auditiivisia työkaluja motivoimaan ja parantamaan nuorten keskittymiskykyä ja edesauttamaan näin ollen myös transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen oppimista.

Keväällä 2019 Kallionpää esiintyi opetusteknologia-alan Kohtio-konferenssissa ja luennoi internetin osallisuuden kulttuureista monilukutaidon pedagogiikassa. Hän kirjoittaa aiheesta parhaillaan myös artikkelia.

Kesäkuussa 2019 Kallionpää osallistui Pekingissä Kiinassa Boao International Forum on Writing Education -konferenssiin. Hän piti New Media Writing – social, creative and motivating writing education -luennon sekä järjesti samasta aiheesta myös kaksi työpajaa, joista toinen oli suunnattu kiinalaisille nuorille ja toinen kirjoittamisen opettajille.

Outi Kallionpää: Uuden median kirjoittaminen ja kouluopetus (pdf)

Boao International Forum on Writing Education -konferenssin materiaalia (pdf)

Lisätiedot:

Outi Kallionpää
outi.j.kallionpaa_jyu.fi (laita _viivan tilalle @-merkki)
p. 045 671 1562

Media-alan tutkimussäätiö myönsi Outi Kallionpäälle apurahaa 1.6.2018.