Uudet sisällöt

9.4.2024

Muuttaako tekoäly journalismin syvärakenteita? Konsensus.me: toisin tekemisen mahdollisuuksia etsimässä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat Uudet sisällöt

Tekoälyä hyödyntävä palvelu Konsensus.me tarjoaa päätöksentekijöille sekä asiantuntijoille ajantasaisia ja vertaisvarmennettuja tilannekuvia erilaisista ilmiöistä. Palvelu pyrkii näyttämään toisin tekemisen mahdollisuuksia.

21.3.2024

Kuluttajat suhtautuvat varauksella tekoälyllä luotuun mediasisältöön ja koneäänisiin uutisiin

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

Sanoma Media Finland selvitti työikäisen väestön mielipiteitä generatiivisesta tekoälystä. Tutkimuksessa selvitettiin suhdetta tekoälyllä luotuun mediasisältöön sekä erityisesti suhdetta koneäänellä luettuihin uutisiin ja audioartikkeleihin.

1.11.2023

Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

PING Helsingin kyselytutkimus selvitti suomalaisten sosiaalisen median käyttötottumuksia ja suhtautumista somevaikuttajiin. Facebook, YouTube sekä Instagram osoittautuivat suosituimmiksi palveluiksi suomalaisten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. TikTokin käyttäjämäärä puolestaan on kasvanut huomattavasti.

3.5.2023

Podcasteilla ansaitsemisen ongelmat mediatalon näkökulmasta

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Uudet sisällöt

Podcastit ovat yleistyneet kovasti viime vuosina, mutta monelle taholle niillä ansaitseminen on silti ongelmallista. Selvittääkseen podcastien ansaintamalleja Suomen Podcastmedia toteutti vuonna 2022 tutkimuksen, jossa haastateltiin noin 30 podcast-ammattilaista sekä podcasteja hyödyntävää mainostajaa.

28.3.2023

Journalismin moniäänisyyttä tutkiva hanke antaa rohkaisevia tuloksia: moniäänisyyttä voi mitata

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Uudet sisällöt

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin Moniäänisyysmittari-hanke tutki journalismin moniäänisyyttä. Hankkeessa laaditut suositukset antavat ohjeita siihen, kuinka moniäänisyyttä voidaan mitata ja parantaa.

21.9.2022

Podcastin suunnittelu graafisen sisältömallinnuksen avulla

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Matkaraportit Uudet sisällöt

Viime vuosina podcasteista on julkaistu useampia selvityksiä, mutta itse sisältösuunnittelusta puhutaan melko vähän. Kirsi-Marja Takala keskittyikin podcastien sisältösuunnitteluun opinnoissaan Oxford-yliopiston Reuters-instituutissa.

2.8.2022

Hiphei Hybridi yhdistää taiteet, tiedot ja taidot ympäristökasvatukseen

Ajankohtaista Ajankohtaista Think Ink -kilpailussa Uudet sisällöt

Think Ink 2020 -innovaatiokilpailun voittanutta ympäristökasvatussovellus Hiphei Hybridiä on testattu luokkahuoneissa opettajien johdolla hyvin tuloksin.

9.2.2022

HIPPO – hybridi oppimispolku

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Uudet sisällöt

HIPPO-tutkimuksessa tavoiteltiin ymmärrystä siitä, miten opettajat ja oppilaat kokevat digitaaliset oppimispolut, joita koronapandemian myötä on syntynyt.

8.10.2021

Think Ink 2020 -voittaja Hiphei Hybridi kehittyy – ympäristökasvatusta pelin keinoin

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Think Ink -kilpailussa Uudet sisällöt

Vuoden 2020 Think Ink -innovaatiokilpailun voitti Hiphei Hybridi, joka on ympäristökasvatussovellus lapsille ja aikuisille. Idean taustalla oleva tiimi kertoo tuoreita kuulumisiaan.