11.10.2019

Toimittajiin kohdistuva poliittinen vaikuttaminen kasvaa ja monipuolistuu

Journalistit lobbaamisen kohteena -hankkeessa selvitettiin mediaan kohdistuvia vaikuttamisyritysten strategioita, tahoja sekä tuloksia yhteensä seitsemässä eri toimituksessa.

Toimittajan työvälineitä.

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tutkittiin kesäkuusta 2018 lokakuuhun 2019 journalisteihin ja mediaan kohdistuvaa vaikuttamista. Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hankkeen.

Tulosten perusteella strategisia vaikuttamismenetelmiä on useita, ja ne vaihtelevat lobbaajien tarpeiden mukaan. Lisäksi toimitusten kiireinen uutistahti sekä uutisoimisen painottuminen yhä enemmän verkkoon ovat heikentäneet toimitusten mahdollisuuksia vastata vaikuttamisyrityksiin erityisesti politiikan journalismissa.

Poliittiseen päätöksentekoon liittyvässä uutisoinnissa erilaiset ulkopuoliset vaikutusyritykset ovat säännöllisiä. Toimittajia lähestytään aiheilla, joissa on selkeä poliittinen agenda. Uutisointiin pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan sähköpostitse lähetetyillä tarinallisilla tiedotteilla, valmiilla haastatteluaineistoilla sekä erilaisilla tutkimuksilla ja selvityksillä. Materiaaleissa tarjottavat asiat esitetään yksipuolisesti ja kohteelle positiivisessa näkökulmassa. Tarkempi tarkastelu paljastaa kuitenkin usein aiheista monipuolisempia ja monimutkaisempia näkökulmia ja laajempia poliittisia kytköksiä.

Toisinaan vaikuttaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa tai kasvotusten. Lobbaamisen tarkoitus on muuttaa päätöksentekoa aiheen käsittelyssä, synnyttää aiheesta uusia näkökulmia tai muokata uutisoinnin sävyä.

Pääsääntöisesti toimitukset pitävät omasta päätäntävallastaan kiinni, eikä sitä lobbauksen myötä ole tietoisesti siirtynyt toimitusten ulkopuolelle. Pyrkimykset vaikuttaa toimitukselliseen päätäntävaltaan ovat kuitenkin lisääntyneet.

Toimitusten osaaminen lobbaamisen tunnistamisessa on vähäistä, eikä siihen ole tällä hetkellä käytettävissä ajanmukaisia työmenetelmiä. Esimerkiksi toimitusten omat ohjeistukset lobbaamiseen ovat hyvin vähäisiä tai niitä ei ole ollenkaan. Lobbaamisen tunnistaminen toimituksissa onkin jäänyt toimittajien oman ammattitaidon varaan, ja tämänhetkiset käytännöt lobbaustilanteissa toimimiselle perustuvat lähinnä toimittajien omaan journalistiseen työkokemukseen.

Journalistit lobbaamisen kohteena -hankkeen loppuraportti (pdf)

Lue Jyväskylän yliopiston sivuilta lisää Journalistit lobbaamisen kohteena -hankkeen tuloksista tai kuuntele hankkeen tuloksia Soundcloudista

Tutustu Jyväskylän yliopiston sivuilla Journalistit lobbaamisen kohteena -hankkeen julkaisuihin

Lisätiedot:
Markus Mykkänen, FT, tutkijatohtori (vastuullinen tutkija), Jyväskylän yliopisto
markus.mykkanen@jyu.fi, p. 050 353 6669
@markusmykk