26.6.2019

Säätiön tuet lähes miljoonan vuonna 2018 – toimintakertomus julki

Tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2018 on nyt julki. Säätiö käytti viime vuonna 947 700 euroa alan tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen. Rahoitusta saivat erilaiset tutkimus- ja kehityshankkeet. Lisäksi myönnettiin henkilökohtaisia apurahoja sekä stipendejä jatko-opiskelijoille, matka-apurahahakijoille, korkeakouluopiskelijalle sekä ammatillisista opinnoista valmistuneille.

 

Kuluneena vuonna säätiö käytti 947 700 euroa alan tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen. Vuoden 2018 aikana säätiön tutkimus- ja kehitysrahoitusta sai yhteensä 17 hanketta ja lisäksi myönnettiin apurahoja ja stipendejä viidelle jatko-opiskelijalle, viidelle matka-apurahahakijalle, yhdelle korkeakouluopiskelijalle sekä neljälle ammatillisista opinnoista valmistuneelle.

Hakemuksia tuli vuoden aikana noin 3,08 miljoonan euron edestä – niistä säätiö rahoitti noin kolmannesta. Tämän lisäksi rahoitettiin Reuters-instituutin Digital News Report 2017–2019 -hanketta yhteensä 75 000 punnalla (eli noin 27 500 eurolla vuodessa) sekä Think Ink -kilpailua 100 000 eurolla. Hakemuksia käsiteltiin vuoden aikana lähes 130 kappaletta.

Lue toimintakertomus 2018 tästä.

Vuoden tärkeimmät aiheet

Vuoden tärkeimmiksi aiheiksi nousivat sisältöjen maksullisuus ja globaali kehitys sekä ääni ja ääniohjaus. Muita ajankohtaisia aiheita olivat personointi ja analytiikka, sosiaalisen median hyödyntäminen yleisösuhteen lujittamisessa sekä uutistoimistojen tulevaisuus.

Kuluttajien halukkuus maksaa digisisällöistä ja niiden maksumallit ovat Suomessa vielä alkutekijöissään. Reuters-instituutin Digital News Report 2018 –kyselytutkimuksen mukaan verkkouutisista maksaneiden suomalaisten määrä on kuitenkin kasvussa. Marja Heinosen ja Markku Hurmerannan selvitys digitaalisista pientuotteista tutki kuluttajien suhtautumista digitaalisten tuotteiden ostamiseen. Selvityksessä kehiteltiin malli digitaalisten pientuotteiden ostamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Myös ääni ja ääniohjaus nousivat kiinnostavina aiheina esiin säätiön rahoittamissa hankkeissa. Voconaut Oy:n hanke äänisisältöihin perustuvasta liiketoiminnasta keskittyy liiketoiminnan alueellisuuteen ja skaalautuvuuteen.

Personointi ja ennakoiva analytiikka -tutkimusteemassa keskeisenä aiheena on tietovarantojen kartuttaminen ja niiden hyödyntäminen personoinnissa. Analytiikan kehittäminen tulevaisuutta ennakoivaksi tulee olemaan seuraava taso. Säätiö rahoitti kolmea näihin teemoihin liittyvää hanketta.

Säätiön osuus alan tutkimus- ja kehitysrahoituksesta

Säätiö on ainoa yksityinen rahoittaja, jonka tehtävänä on panostaa pelkästään alan liiketoiminnallisen ja teknologisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.

Apurahat 2018

Säätiön painopiste on esikilpailullisissa hankkeissa ja uuden liiketoiminnan edistämisessä. Henkilökohtaiset apurahat muodostivat vuonna 2018 noin 14 prosenttia kokonaistuesta.