20.10.2021

Teemaseminaari vastuullisuudesta esitteli eri näkökulmia

Teemaseminaari vastuullisuudesta pidettiin 20.10. Vastuullisuutta käsiteltiin eri ajankohtaisista näkökulmista ympäristöstä sosiaaliseen vastuuteen.

Media-alan yritysten vastuullisuus on usein painottunut uutismediassa vastuulliseen journalismiin ja painoalalla taas ympäristövastuuseen. Koska vastuu määrittyy vaikutusten kautta, median sisällön digitalisoituessa ja media-alan yritysten laajentuessa digitaalisen palveluliiketoiminnan alueilla, määrittyy uudelleen myös media-alan yritysten yritysvastuu.

Teemaseminaarin tallenne on katsottavissa alla olevalta videolta.

Vastuullinen ja kannattava media-ala

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnan hankkeen tavoitteena oli kartoittaa vastuullisuuden tilaa media-alalla sekä selvittää, kuinka Suomen media-ala voi luoda vstuullisuudesta nykyistä selkeämmän kilpailuedun.

Tilaisuudessa esitelty materiaali on luettavissa täältä (pdf).

Vastuullisen median kilpailuetu digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Media-alan vastuullisuutta digitalisoituvassa toimintaympäristössä käsiteltiin erityisesti tietosuojan ja evästeiden kautta.

Tilaisuudessa esitelty materiaali on luettavissa täältä (pdf).

Moninaisempi ja sensitiivisempi media

RARE Median hanke Kenen tietoo käsitteli vastuullisuutta erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta. Hankkeessa tutkittiin sitä, miten yleisö näkee, että journalismi heijastelee todellisuutta moninaisuuden osalta.

Tilaisuudessa esitelty materiaali on luettavissa täältä (pdf).

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta

Media-alan ympäristövastuuta käsiteltiin Gaia Consultingin toteuttamassa ja Medialiiton koordinoimassa hankkeessa. Hankkeen pohjalta Media-ala ja graafinen teollisuus päätti tavoitella hiilineutraaliutta vuodelle 2030.

Tilaisuudessa esitelty materiaali on luettavissa täältä (pdf).

Media-alan tutkimussäätiön teemaseminaarissa käsiteltiin vastuullisuutta useista eri näkökulmista. Seminaarissa esillä olleet hankkeet ovat saaneet Media-alan tutkimussäätiön ERITYISTEEMARAHOITUSTA VUONNA 2020.