21.9.2021

Teemaseminaari media-alan vastuullisuudesta 20.10.

Teemaseminaari vastuullisuudesta pidetään 20.10. klo 8.3010.30. Vastuullisuutta käsitellään yritysvastuun, ympäristön, alustojen ja sosiaalisen vastuun kautta.

Media-alan yritysten vastuullisuus on usein painottunut uutismediassa vastuulliseen journalismiin ja painoalalla taas ympäristövastuuseen. Koska vastuu määrittyy vaikutusten kautta, median sisällön digitalisoituessa ja media-alan yritysten laajentuessa digitaalisen palveluliiketoiminnan alueilla, määrittyy uudelleen myös media-alan yritysten yritysvastuu.

Media-alan tutkimussäätiön teemaseminaarissa käsitellään vastuullisuutta useista eri näkökulmista. Esillä ovat niin edellämainittu ympäristövastuu kuin sosiaalinen vastuu sekä vastuullisuus digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Seminaarissa esillä olevat hankkeet ovat saaneet Media-alan tutkimussäätiön erityisteemarahoitusta vuonna 2020.

Seminaari järjestetään Teamsin välityksellä.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus
Noora Alanne, johtaja, Media-alan tutkimussäätiö

Vastuullinen ja kannattava media-ala
Juho-Petteri Huhtala, toimitusjohtaja, Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunta

Vastuullisen median kilpailuetu digitalisoituvassa toimintaympäristössä
Matti Rossi, professori, Aalto-yliopisto

Moninaisempi ja sensitiivisempi media
Vilma Rimpelä, luova johtaja, RARE Media Oy

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta
Laura Ylimäki, vanhempi asiantuntija & Mari Saario, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy

Keskustelua ja päätössanat
Noora Alanne

Seminaarin tiedot

Aika: 20.10.2021 klo 8.3010.30
Paikka: Teams-verkkolähetys
Ilmoittautuminen: sähköpostitse jaana.paloheimo_medialiitto.fi (laita _-viivan tilalle @-merkki)
Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2021

Seminaarin linkki lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoa hankkeista

Hankkeet vastasivat vuoden 2020 erityisteemaan.