25.5.2022

Reilun median työpaja 8.9. – mukaan toivotaan kansalaisvaikuttajia ja toimittajia

Tampereen yliopiston Reilu media -tutkimushanke järjestää yhteistoiminnallisen työpajan Tampereen yliopiston tiloissa 8.9.2022. Työpajassa mietitään, miten kansalaiskeskustelun ja journalismin vuorovaikutusta voisi kehittää.

Reilu media -tutkimushanke järjestää yhteistoiminnallisen työpajan Tampereen yliopiston tiloissa 8.9.2022 klo 11.15–16.00. Työskentelytapa tuo kansalaisvaikuttajat ja ammattitoimittajat yhteisen tavoitteen ääreen: työpajassa mietitään, miten kansalaiskeskustelun ja journalismin vuorovaikutusta voisi kehittää, jotta seurauksena olisi moniäänisiä mediasisältöjä ja mahdollisimman oikeudenmukaiseksi koettu keskustelukulttuuri.

Työpajaan kutsutaan erityisesti kansalaisvaikuttajia, verkkojulkaisijoita ja freelance-toimittajia, mutta muutkin toimitustyötä tekevät ja aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Työpajassa kehitetään yhdessä keinoja moniäänisen julkisen keskustelun parantamiseksi.

Työpaja toimii yhteistyössä Tampereen yliopiston järjestämän Journalistinen yleisötyö digiympäristössä –kurssin kanssa. Nämä erilliset työpajat pohtivat yhteisiä kysymyksiä toimittajien ja kansalaistoimijoiden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa niitä kohtia, joissa toimitusten rutiinit ja kansalaiskeskustelun käytännöt saattavat ajautua törmäyskurssille – ja ehdottaa vastuullisia toimintatapoja törmäysten käsittelemiseksi.

Työpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, jaetaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa ja työskennellään yhdessä ”reilun median toimintamallin” kehittämiseksi. Työskentelyn tuloksia hyödynnetään toimituskäytäntöjen kehittämisessä ja tutkimuksen aineistona. Työpajan tarkoitus on hyödyttää kaikkia osallistujia.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse Maarit Mäkiselle ja Mikko Hautakankaalle. Työpajaan mahtuu 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Työpaja on maksuton. Lisäksi osallistujille tarjotaan lounas ja kahvit sekä korvataan mahdolliset matkakulut.

Yhteystiedot

Yliopistotutkija Maarit Mäkinen
Reilu media -hankkeen vastaava tutkija
maarit.makinen@tuni.fi

Tutkija Mikko Hautakangas
Työpajojen vastuuhenkilö
mikko.hautakangas@tuni.fi

 

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta vuonna 2021.