6.4.2017

Suomeen markkinoinnin kehittämiskeskus?

Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa 6.4.2017 suositellaan, että valtio lisäisi panostuksia suomalaisten yritysten markkinointi- ja myyntikyvykkyyden kehittämiseen. Viraston raportissa ehdotetaan markkinoinnin kehittämiskeskuksen, Makesin, perustamista ja sille valtion rahoitusta.

Alan liitot ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Siksi markkinointia -hankkeessa edistääkseen markkinoinnin investointeja ja hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä. Hankkeessa on selvitetty suomalaisen markkinoinnin nykytilaa ja siinä ovat mukana markkinointialan kolmen liiton lisäksi Vaasan Yliopiston ja Hanken Svenska handelshögskolanin edustajat. Viestintäalan tutkimussäätiö ja Sanoma Media Finland rahoittivat tutkimusta.