30.1.2019

Sisältösekaannuksen selviytymisopas avattu

Sisältösekaannuksen selviytymisopas avattiin osoitteessa sisaltosekaannus.fi. Sisältösekaannuksen selviytymisopas sisältää yleisiä sisältösekaannusta aiheuttavia informaation muotoja ja tekotapoja, joihin verkossa liikkuvat mediankäyttäjät törmäävät.

Sisältösekaannuksen selviytymisoppaan tavoitteena on syventää verkon informaatiokaaoksesta käytyä keskustelua sekä antaa mediankäyttäjille välineitä erilaisten mediasisältöjen arviointiin ja kriittisen medialukutaidon kehittämiseen.

Sisältösekaannuksella tarkoitetaan sitä, kuinka perinteiset genret ja sisältöjen esitystavat sekoittuvat ja sulautuvat toisiinsa, jolloin käyttäjien voi olla vaikea erottaa toisistaan toimituksellista tekstiä, mainontaa tai vaikkapa keksittyjä uutisia.

Parin viime vuoden aikana julkisuudessa on puhuttu paljon valeuutisista eli journalismia ulkoisesti muistuttavista mediasisällöistä, joiden sisältö on olennaiselta osaltaan keksittyä. Sisältösekaannuksen käsite osoittaa, että valeuutiset ovat vain jäävuoren huippu ja yksi tapa, jolla ihmisiin pyritään verkkoympäristössä vaikuttamaan tai joka voi johtaa heitä harhaan.

Sisältösekaannuksen selviytymisopas perustuu Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaan tutkimukseen Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen journalismiin, joka toteutettiin Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston yhteishankkeena. Hankkeessa tarkasteltiin sitä, miten mediankäyttäjät arvioivat niin journalismin kuin monien muidenkin mediatekstien luotettavuutta.