3.12.2019

Sari Virta: Yhteistyön haasteet mediaklustereissa

Sari Virta on kirjoittanut säätiön myöntämän apurahan turvin luvun kansainväliseen mediaklustereita käsittelevään kirjaan.

Viestintätoimintoja ja viestintäverkostoa.

Sari Virta on kirjoittanut luvun “Challenges of Collaboration in Media Clusters – the Case of Mediapolis in Finland” alkuvuonna 2020 julkaistavaan kirjaan ”Creating Creative Clusters: Innovation, Governance and Production” (toimitt. prof. Ike Picone ja PhD Marlen Komorowski, Vrije Universiteit Brussels).

Luvun aineisto ja pohdinta perustuu Virran väitöskirjaan ”Managing Tensions in Creative Content Development Work: Cases from the Media Industry” ja erityisesti sen Tampereen Mediapoliksen kehittämistä koskevaan tapaustutkimukseen. Media-alan tutkimussäätiö rahoitti väitöskirjan.

Virta avaa Creating Creative Clusters -kirjaan laatimassaan luvussa uusia näkökulmia, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin mediaklusterien toimintaa ja johtamista sekä mediatoimialan yhteistyötä. Hän käsittelee tekstissä erityisesti mediatoimialan yhteistyötä ja verkostomaista arvonluontia julkisten ja yksityisten organisaatioiden välillä. Virta laajentaa aiempaa mediaklustereiden tutkimusta ja ymmärrystä perinteisistä lokaatiokeskeisistä näkemyksistä kollaboraatioon, jaettuun arvonluontiin ja niiden kompleksisuuteen.

Virran mukaan kollaboraatio ja jaettu arvonluonti ovat yhä keskeisempiä menestymisen edellytyksiä mediatoimialan disruptiivisen muutoksen keskellä, joten on välttämätöntä ymmärtää niiden johtamisen jännitteitä.

Sari Virta: Challanges of Media Innovation at Mediapolis cluster in Finland, ensimmäinen käsikirjoitusversio (pdf)

Lisätiedot:

Sari Virta
sari.virta_kotikone.fi (laita @-merkki _viivan tilalle)