14.8.2019

Reuters lyhyesti: Uutisten tavoittavuus heikentyy

Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista seuraa jotakin uutismediaa vähintään viikoittain. Uutismedioiden tavoittavuus on viime vuosina kuitenkin heikentynyt.

Suomalaiset seuraavat uutisia nykyään enemmän verkosta kuin painetuista lehdistä, radiosta ja televisiosta, selviää Uutismedia verkossa 2019 -raportista. Vielä viime vuonna verkkoa ja perinteisiä uutislähteitä seurattiin lähes saman verran, mutta tänä vuonna perinteisten medioiden tavoittavuus viikoittaisena uutislähteenä väheni verkkomedian osuuden pysyessä samana. Uutisten osuutta suomalaisten arjessa vähentävät sosiaalisen median keskustelut sekä erilaiset viihdepalvelut. ”Kyse on kulttuurisesta muutoksesta, johon uutisten jäsentynyt seuraaminen ei välttämättä kuulu entiseen tapaan”, kommentoi Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola aihetta raportissa.

Useimmat suomalaiset seuraavat sekä verkkomediaa että perinteistä mediaa. Molempia medioita seuraavien määrä on kuitenkin ollut laskussa. Pelkän verkkomedian seuraamisen suosio on hieman noussut. Toisaalta myös pelkkää perinteistä mediaa seuraavien osuus on kasvanut viime vuosina. ”Tämä voi johtua verkkojulkaisujen maksumuurien tiukentumisesta”, raportissa pohditaan.

Tyypillisin tapa lukea uutisia sekä verkkolehdestä että painetusta lehdestä johtuu ainakin kahdesta syystä. Ensiksikin useimmat lehdet tarjoavat ainakin osan sisällöstään verkossa maksutta, ja painettujen lehtien tilaajat käyvät katsomassa verkosta muita lehtiä. Toiseksi yhdistelmätilaukset ovat suosittuja. Lukutottumuksilla on myös yhteys ikään: pelkän verkkolehden lukijat ovat useimmiten nuoria, pelkän painetun lehden lukijat taas tyypillisemmin vanhempia.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi johtaa perinteisten medioiden verkkosivujen käyttöä uutislähteinä. Sen sijaan uutissivustot eivät Suomessa menesty yhtä hyvin kuin monissa muissa maissa. Myöskään kansainvälisiä julkaisuja ei lueta Suomessa niin paljoa. ”Suomen pieni kielialue on ilmeisesti tukenut kotimaisia mediayhtiöitä verkon uutiskilpailussa”, raportissa kommentoidaan.

Lue koko raportti täältä.

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2019 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 38 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.