4.1.2021

Reuters lyhyesti: WhatsApp ja Instagram kasvattavat edelleen suosiotaan

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan Facebook on suosituin sosiaalisen median palvelu Suomessa, vaikkakin sen suosio on pysynyt viime vuodet tasaisena. WhatsApp ja Instagram sen sijaan kasvattavat suosiotaan. Yhteensä nämä kolme palvelua tavoittavat jopa 85 prosenttia suomalaisista.

Suosituin sosiaalisen median palvelu Suomessa kaikkiaan on Facebook, selviää Uutismedia verkossa 2019 -raportista. Facebookia kertoo käyttävänsä 68 prosenttia suomalaisista. Palvelun suosio on viime vuodet ollut tasaista. Suosiotaan kasvattavat sen sijaan WhatsApp (67 %) ja Instagram (40 %). Näiden kolmen palvelun yhteinen viikkotavoittavuus on jo 85 prosenttia.

Kotimaisista sosiaalisen median palveluista suosituin on Suomi24, jota käyttää viikoittain 15 prosenttia suomalaisista. Palvelun suosio on viime vuosina laskenut 25:stä prosentista vuoden 2020 tulokseen. Vuonna 2020 kysyttiin myös ensimmäistä kertaa Ylilaudan sekä Vauva.fi:n käytöstä. Ylilaudan tavoittavuus aikuisväestön keskuudessa osoittautui viideksi porosentiksi ja Vauva.fi-keskustelun kahdeksaksi.

Sosiaalisen median palvelut eivät ole varsinaisia uutismedioita, mutta uutiset ovat niillekin tärkeitä. Palveluja käytetään uutisten kommentointiin ja jakamiseen niin uutismedioiden kuin muidenkin sosiaalisen median käyttäjien taholta. Suomessa sosiaalisen median käyttö uutisiin on kansainvälisesti verraten vähäistä. Sosiaalista mediaa kertoo käyttävänsä uutisten hakemiseen, lukemiseen, katsomiseen, jakamiseen tai niistä keskustelemiseen 53 prosenttia suomalaisista.

Uutiskäytössä Facebook on muihin palveluihin verrattuna suomalaisten käytössä ylivoimainen – sitä kertoo käyttävänsä uutisiin 32 prosenttia. YouTuben uutiskäytön kasvu on tasaantunut, kun taas WhatsApp ja Instagram lisäävät suosiotaan yleisen käytön lisäksi myös uutiskäytössä.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.