8.9.2020

Reuters lyhyesti: Verkon uutislähteet lisäävät suosiotaan

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan uutisten seuraaminen painottuu suomalaisilla yhä selvemmin verkkoon. Perinteisen median tarjoamat uutiset tavoittavat viikoittain edelleen yli kolme neljännestä aikuisväestöstä, mutta osuus pienenee joka vuosi.

Yhä useammat suomalaiset seuraavat uutisia verkosta, kerrotaan Uutismedia verkossa 2020 -raportissa. Perinteisten medioiden tarjoamat uutiset menettävät vuosi vuodelta tavoittavuuttaan, kun taas uutisia verkosta seuraavien osuus kasvoi vuonna 2020 taas vuoden 2017 tasolle 88 prosenttiin.

Suomalaisten suosituimpia uutislähteitä verkossa ovat sanomalehtien verkkosivustot ja sovellukset, kun edellisinä vuosina suosituimpia uutislähteitä ovat olleet televisiouutiset. Sanomalehtien sivustojen ja sovellusten käyttö oli kasvussa viime vuoteen verrattuna – jopa 65 prosenttia suomalaisista seuraa uutisia sanomalehtien sivuilta ja sovelluksista viikoittain. Myös muut verkon uutislähteet kasvattivat suosiotaan. Esimerkiksi sosiaalista mediaa viikoittain uutisiin kertoi käyttävänsä 43 prosenttia suomalaisista.

Siirtyminen seuraamaan pelkästään sanomalehtien digitaalisia kanavia on ollut hidasta. Tyypillisintä on ollut lukea sekä painettua lehteä että verkkolehteä. Raportissa pohditaan lukutottumusten syitä: ”Ensiksikin useimmat lehdet tarjoavat ainakin osan sisällöstään verkossa maksutta, ja painettujen lehtien tilaajat käyvät verkosta katsomassa muita lehtiä. Toinen syy on ollut yhdistelmätilausten suosio.”

Suomalaisten uutislähteiden käyttö on eriytynyt ikäryhmittäin. Alle 45-vuotiailla verkko on pääasiallisena uutislähteenä ylivoimainen, ja sen osuus on tässä ikäluokassa myös selvässä kasvussa. ”Hieman yllättäen 45–54-vuotiaiden keskuudessa televisiota pääasiallisena uutisvälineenä käyttävien osuus kasvoi edellisestä vuodesta”, raportissa huomataan. 55 vuotta täyttäneistä edelleen noin puolet pitää televisiota pääasiallisena uutisvälineenään, eikä osuus ole juuri muuttunut edellisestä vuodesta.

Useissa Euroopan maissa uutisten seuraaminen perinteisestä mediasta on edelleen yleisempää kuin verkosta. Suomessa sen sijaan verkkomediaa seuraavien osuus on melko korkea.  Pelkästään verkosta uutisia seuraavien osuus on kasvanut samalla, kun sekä verkosta että perinteisestä mediasta uutisia seuraavien osuus on vuosien varrella pienentynyt.

Median uutiskäytön muutokset vaikuttavat myös siihen, mistä välineistä ihmiset kertovat pääasiallisesti seuraavansa uutisia. Verkon aseman vahvistuminen näkyy selvästi. Samalla painetun lehden asema on heikentynyt.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.