16.3.2020

Reuters lyhyesti: Uutisvideot ja podcastit täydentävät uutisia

Uutisvideoiden katselu on Suomessa laskenut hieman. Suomea lukuun ottamatta uutisvideoita katsellaan tutkimuksen mukaan yleensä kolmansien osapuolten sivustoilta. Suomessa uutisia seurataan muutenkin usein suoraan uutissivustoilta eikä niinkään sosiaalisen median kautta tai kolmansien osapuolien sivustoilta. 

videonkatselu eri alustoilla Suomessa

Videoiden katselussa uutissivustoilla tai sosiaalisessa mediassa on eroja sukupuolen ja iän mukaan. Iäkkäät suosivat muita enemmän uutissivustoja ja -sovelluksia, kun taas nuoret katsovat uutisvideoita tyypillisesti sosiaalisen median alustoilta. YouTube on suosiossa erityisesti nuorten miesten keskuudessa. Uutisvideoiden käyttötavat on huomattu myös mediataloissa.  ”Videosisältöjen kuluttaminen on yleisön keskuudessa jo nyt pirstaloitunut lukuisille eri alustoille”, kommentoi aihetta raportissa Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi. 

Uutisvideoita suositumpaa on uutisten lukeminen tekstinä. Suurin osa suomalaisista suosii tekstien lukemista, vaikkakin kolmannes kertoo toisinaan katsovansa myös uutisvideoita. Vain yhdeksän prosenttia sen sijaan kertoo katsovansa uutisia videolta vähintään yhtä paljon kuin lukevansa niitä teksteinä. 

Podcastit ovat pikkuhiljaa yleistymässä suomalaisessa uutismediassa. Taloudellisesti uudet julkaisumuodot eivät vielä välttämättä ole kannattavia, mutta uutismediat haluavat olla mukana niiden tekemisessä. Suomalaisista noin joka neljäs kuuntelee podcasteja kuukausittain – suomalaisten podcast-innokkuus on tutkimuksen häntäpäätä. ”Podcastien yleisöt ovat Suomessa pieniä ja toimivien formaattien kehittäminen vie paljon aikaa”, pohtii Yläjärvi raportissa. 

Suomalaiset kuuntelevat podcasteja yleisimmin kotona. Nuoret ja miehet kuuntelevat podcasteja myös kodin ulkopuolella esimerkiksi urheillessa tai autossa. Iäkkäämmät kuuntelevat podcasteja nuoria enemmän informaation takia. Kaikissa ikäryhmissä sen sijaan viihtyminen ja rentoutuminen sekä oppiminen ja ajan tasalla pysyminen ovat kaikki lähes yhtä yleisiä syitä kuunnella podcasteja. 

Tutustu tarkemmin UUTISMEDIA VERKOSSA 2019 -RAPORTTIIN.

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2019 -tutkimus toteutettiin 38 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön. 

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.