4.10.2019

Reuters lyhyesti: Uutisista keskustelu ja niiden kommentointi ja jakaminen vähenivät

Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -tutkimuksen mukaan uutisista keskustelu ja niiden kommentointi ja jakaminen vähenivät Suomessa. Kilpailu ihmisten huomiosta on nykyisessä mediaympäristössä kovaa.

Mies selaa uutisia kännykällä.

Internetin myötä yleisö koetaan journalismissa entistä enemmän aktiiviseksi osapuoleksi. Yleisö kommentoi ja keskustelee uutistapahtumista ja jatkaa sitä kautta uutistapahtumien käsittelyä, todetaan Uutismedia verkossa 2019 -raportissa. Sosiaalinen media ja uutismedia toimivat uutistapahtumien yhteydessä vuorovaikutuksessa – uutismedia tuottaa aiheita, joita sosiaalinen media käsittelee ja levittää.

Lähes kaikissa raportin maissa uutisointiin osallistuminen on verkossa keskustellen suositumpaa kuin kasvokkain keskustelu. Näin on myös Suomessa. Suomalaisista 45 prosenttia kertoo osallistuvansa uutisointiin verkossa ja 36 prosenttia keskustelevansa uutisista kasvokkain tavanomaisen viikon aikana. Uutisointiin osallistuu ainakin jollakin tavalla 61 prosenttia suomalaisista.

Vaikka uutisten asema Suomessa näyttää kansainvälisesti verrattuna hyvältä, on Suomessakin uutisointiin osallistuminen jakamalla, kommentoimalla tai keskustelemalla ollut laskussa. ”Tämä kertoo uutisten aseman ihmisten elämässä pikemminkin heikkenevän kuin vahvistuvan”, pohditaan Uutismedia verkossa -raportissa. ”Nykyisessä tarjonnaltaan runsaassa mediaympäristössä kilpailu ihmisten huomiosta on kovaa.”

Suomalaisten yhteiskunnallinen tausta, asema ja näkemykset vaikuttavat jonkin verran aktiivisuuteen uutisista keskustelussa, jakamisessa ja kommentoinnissa. Tyypillisempi kasvokkain uutisista keskusteleva on nainen. Nuoret aikuiset taas ovat vanhempia aktiivisempia jakamaan uutisia. Myös pienituloiset jakavat uutisia suurempituloisia ahkerammin. ”Tämä voi selittyä sillä, että nuorten osuus pienituloisista on suurempi kuin muissa tuloluokissa”, raportissa kommentoidaan. Samoin korkeakoulutetut osallistuvat uutisointiin todennäköisemmin kuin heikommin koulutetut. Myös poliittisia näkemyksiä omaavat ihmiset osallistuvat uutisointiin aktiivisemmin kuin kannoistaan epävarmat.

Tutustu tarkemmin Uutismedia verkossa 2019 -raporttiin.

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2019 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 38 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.