30.9.2020

Reuters lyhyesti: Uutiset kiinnostavat suomalaisia ja riippumatonta journalismia arvostetaan

Suomalaiset ovat yhä kiinnostuneita uutisista Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan. Suomessa myös arvostetaan riippumatonta journalismia.

67 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa ”erittäin” tai ”varsin” kiinnostunut uutisista. Kiinnostus on viime vuoden tasolla. Uutisia myös seurataan tiiviisti: suomalaisista jopa 89 prosenttia kertoo seuraavansa uutisia vähintään päivittäin. 18–35-vuotiaista näin sanoo tekevänsä 77 prosenttia, kun taas 35 vuotta täyttäneillä osuus nousee 94 prosenttiin.

Suomalaisten kiinnostus uutisiin on kansainvälisesti verraten melko yleistä. Niin muualla Euroopassa kuin Pohjoismaissakin uutisista kiinnostuneiden osuus on pienempi kuin suomalaisilla. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset ovat uutisista kymmenenneksi kiinnostuneimpia.

Suomalaisista 77 prosenttia kokee, että riippumaton journalismi on yhteiskunnan asianmukaisen toiminnan kannalta ”äärimmäisen” tai ”erittäin” tärkeää. Myös tässä suomalaiset ovat kansainvälisen vertailun kärkeä.

Riippumaton journalismi on osa uutisten relevanssia. Relevanssista kertoo myös se, missä määrin uutisista keskustellaan ja missä määrin ihmisten muutoin osallistuvat uutisointiin esimerkiksi jakamalla sisältöä. Ainakin jollain tavalla uutisointiin vastasi osallistuvansa 66 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2020 erityisesti pikaviestipalvelujen kautta uutisia jakaneiden ja niistä keskustelleiden suomalaisten osuudet lisääntyivät. Myös kasvokkainen keskustelu kasvatti suosiotaan 40 prosenttiin.

Kansainvälisesti verraten suomalaiset eivät ole erityisen innokkaita osallistumaan uutisointiin verkossa. Samanlainen käytös näkyy myös muissa Pohjoismaissa. Suomalaisista 60 prosenttia osallistuu uutisointiin verkossa, kun parhaimmillaan kyselyn maissa osuus nousi jopa 90 prosenttiin vastanneista. Verkossa keskustelu on kuitenkin Suomessa, kuten lähes kaikissa muissa kyselyn maissa, jo yleisempää kuin kasvokkain uutisista keskustelu.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.