17.9.2020

Reuters lyhyesti: Suomessa perinteiset uutismediat ovat suosittuja myös verkossa

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan Suomessa uutisten käyttö keskittyy vahvoille kotimaisille medioille. Verkossa seurataan niin maakuntalehtiä, Yleisradiota kuin iltapäivälehtiäkin.

Kotimaisen perinteisen uutismedian vahva asema Suomessa näkyy selvästi yleisemmin eri mediatyyppien käytössä verkon uutislähteinä. Suosituimpia ovat perinteisen median verkkosivut ja sovellukset. ”Syynä lienee osaltaan Suomen pieni kielialue”, raportissa sanotaan. Sen sijaan alun perin verkkoon perustettuja uutissivustoja ja sosiaalista mediaa uutisten seuraamiseen käyttävät harvemmat.

Suomelle onkin ominaista uutisten käytön keskittyminen vahvoille kotimaisille medioille.  Perinteisessä mediassa suosituimpia ovat Yleisradion sekä MTV:n uutiset. Verkkomediassa suosituimpia ovat Ilta-Sanomat ja Iltalehti, joita seuraa viikoittain lähes puolet suomalaisista. ”Tärkeä syy iltapäivälehtien verkkosuosiolle on se, että ne tarjoavat verkkosisältöään maksutta”, raportissa pohditaan.

Kansainvälisesti verraten Suomi näyttäytyy tutkimuksen mukaan erityisenä. Perinteisen uutismedian sivut ovat suosittuja Suomen (78 %) lisäksi Norjassa (73 %) ja Ruotsissa (71 %), kun taas suurissa Keski-Euroopan maissa perinteisen median verkkosivustojen käyttäjien määrä laskee alle puoleen kyselyyn vastaajista.

Kansainväliset uutismediat eivät ole nousseet Suomessa suosituiksi. Niistä käytetyin on MSN News. Sen viikkotavoittavuus on 7 prosenttia. Uutisportaaleista suosituin on kotimainen Ampparit (viikkotavoittavuus 10 %), kun toiseksi suosituimman, Google Newsin, viikkotavoittavuus on 7 prosenttia.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin vuonna 2020 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.