10.12.2020

Reuters lyhyesti: Suomessa ja Norjassa uutiset haetaan yleisimmin suoraan uutissivustolta

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan Suomessa yleisin tapa hakea uutisia on hakea ne suoraan uutismedian omilta verkkosivuilta tai sovelluksista. Myös uutissivustot ovat nuorien keskuudessa suosittuja.

Suomalaiset hakevat uutiset suoraan uutismedioiden omilta sivuilta tai sovelluksista, kertoo Uutismedia verkossa 2019 -raportti. Näin kertoo tehneensä 68 prosenttia suomalaisista. Osuus on lähes yhtä korkea Norjassa (65 %), kun useimmissa muissa tutkimuksen maissa se jää alle 50 prosentin.

Suomessa uutissivustot ja -sovellukset ovat pitäneet vahvan asemansa uutisväylänä ja pikemminkin vain lisänneet suosiotaan. Myöskään muiden uutisväylien suosio ei ole suuresti muuttunut viime vuosina. Sosiaalisen median kautta uutisia löysi vuonna 2020 29 prosenttia suomalaisista. Seuraavaksi suosituin väylä oli hakukone, jonne kirjoitettiin tietty verkkosivuston nimi hakusanaksi. Tätä kautta uutisia kertoi löytäneensä 19 prosenttia.

Suomalaiset löytävät uutiset harvemmin sanahaun, sosiaalisen median tai uutisia koostavan sivuston kautta. Alle 35-vuotiailla uutissivustot ja muut kanavat ovat yhtä suosittuja kuin suoraan uutissivuille meneminen, kun taas 35 vuotta täyttäneiden keskuudessa suoraan uutissivustolle tai -sovellukseen meno on vielä keskimääräistäkin yleisempää.

Yksi uutismedioiden keino vastata verkon moninaiseen tarjontaan on ollut käyttäjien sitouttaminen uutiskirjeiden ja uutishälytysten kautta. 9 prosenttia suomalaisista kertoi saaneensa tällaisia viimeisen viikon aika tekstiviestien tai sovelluksen kautta ja 10 prosenttia sähköpostitse. Uutiskirjeiden aiheet vaihtelevat, ja niitä saadaan useilta eri organisaatioilta. Laajimmin saadaan yleisesti uutistapahtumista ja paikallisuutisista kertovia viestejä. 43 prosenttia suomalaisista sanoo lukevansa saamistaan viesteistä suurimman osan ja 44 prosenttia jotkut niistä.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin vuonna 2020 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.