4.9.2019

Reuters lyhyesti: Kiinnostus uutisiin heikentyy, mutta välttely pysyy ennallaan

Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -tutkimuksen mukaan suomalaisten kiinnostus uutisiin heikkeni viime vuoteen verrattuna. Sen sijaan uutisia välttelevien suomalaisten osuus on pysynyt lähes ennallaan.

Suomalaisten kiinnostus uutisiin väheni viime vuodesta, kerrotaan Uutismedia verkossa 2019 -raportissa. Vuodesta 2016 viime vuoteen saakka uutisista kiinnostuneiden suomalaisten osuus on pysynyt yli 70 prosentissa, mutta tänä vuonna kiinnostuneiden määrä väheni 65 prosenttiin. Suomi on silti kaikista vastaajamaista eniten kiinnostuneiden maiden kymmenen suurimman joukossa.

”Uutistarjonnan suuri määrä voi saada ihmiset tuskastumaan niihin ja välttelemään niitä”, pohditaan Uutismedia verkossa -raportissa. Uutisille altistutaan ilman omaa pyrkimystä, kun vaikkapa erilaiset sovellukset tuovat näytölle uutisotsikoita tai kadulla kävellessä vastaan tulee lööppien otsikoita. Tällainen voi tuntua häiritsevältä, ja 17 prosenttia suomalaisista kertookin välttelevänsä uutisia.

Mahdollisista syistä, miksi uutisia vältellään, yleisimmäksi nousee uutisten kielteinen vaikutus mielialaan. Tämän vaihtoehdon valitsi jopa 47 prosenttia vastaajista. Uutisten määrän sen sijaan kokee uuvuttavaksi noin neljännes suomalaisista. ”Uutisia välttelevät ja niiden määrän kokevat uuvuttavaksi hieman todennäköisemmin nuoret kuin vanhemmat ikäryhmät”, raportissa todetaan.

Suomalaiset suhtautuvat kuitenkin uutisiin useimpien muiden maiden kansalaisia myönteisemmin. Suomalaiset kokevat, että tiedotusvälineet pitävät heidät ajan tasalla tapahtumista, auttavat ymmärtämään päivän uutisia sekä valvovat ja tutkivat vaikutusvaltaisia henkilöitä ja yrityksiä. Sukupuolten ja ikäryhmien väliset erot eivät ole suomalaisvastaajien keskuudessa kovin suuria. Hieman yleisemmin vanhemmat kokevat kuitenkin tiedotusvälineiden pitävän heidät ajan tasalla, kun taas nuorissa on enemmän heitä, jotka pitävät tiedotusvälineiden näkemystä usein liian kielteisenä.

Lue koko Uutismedia verkossa 2019 -raportti

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2019 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 38 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.