6.11.2019

Reuters lyhyesti: Älypuhelin suositumpi uutisväline kuin tietokone

Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -tutkimuksen mukaan älypuhelin on jo suositumpi kuin tietokone pääasiallisena uutisvälineenä. Älypuhelimen suosio uutisten katseluun kasvaa koko ajan.

Henkilö lukee aamiaisella uutisia älypuhelimesta, tietokoneelta ja paperilehdestä.

Älypuhelin on yhä tärkeämpi väline uutisten seuraamiseen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, selviää Uutismedia verkossa 2019 -raportista. Vielä viime vuoteen asti tietokone oli suomalaisten yleisin laite uutisten seuraamiseen verkossa, mutta tänä vuonna älypuhelimien uutiskäyttäjien osuus oli jo sama kuin tietokoneen käyttäjien. ”Tämä ei johtunut älypuhelimen uutiskäytön yleistymisestä vaan tietokoneen uutiskäytön vähentymisestä”, raportissa todetaan.

Älypuhelin ylitti tietokoneen myös suomalaisten pääasiallisena uutislähteenä – jopa 38 prosenttia suomalaisista ilmoitti älypuhelimen pääasialliseksi välineekseen uutisten seuraamiseen verkossa.

Laitteiden käytössä näkyy eroja sukupuolen ja iän mukaan. Naisten ja alle 45-vuotiaiden keskuudessa älypuhelin on jo selvästi yleisin väline verkkouutisten seuraamiseen. Vastaavasti miehillä ja yli 45-vuotiailla tietokone on yleisempi uutislaite.

”Kännykkää ei enää voi verrata tietokoneeseen – varsinkaan alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä. Se on käden jatke ja identiteetin rakennuspaikka”, kommentoi aihetta Yle News Labin päällikkö Jukka Niva raportissa.

”Eri laitteiden käyttö kytkeytyy vahvasti muuhun päivärytmiin”, raportissa todetaan. Suomessa perinteisesti aamulla kahvipöydässä on luettu painettua sanomalehteä ja ehkä kuunneltu samalla radiouutisia. Aamutelevisio ja internet ovat kuitenkin muuttaneet käyttötottumuksia. Aamun ensimmäiset uutiset kohtaa nykyään älypuhelimesta jopa 27 prosenttia suomalaisista, kun taas painettu lehti ja radio ovat menettäneet asemaansa aamun ensimmäisenä uutisvälineenä.

Myös aamun ensimmäisten uutisten laitteissa näkyy eroja sukupuolen ja iän mukaan. Painettu sanomalehti aamun ensimmäisinä uutisina on suosittu erityisesti yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Samoin television aamu-uutisia katsovat todennäköisemmin vanhemmat kuin nuoremmat ikäluokat. Nuorten suosituin uutisväline aamulla on älypuhelin – jopa 54 prosenttia 18–24-vuotiaista mainitsee sen aamun ensimmäiseksi uutisvälineekseen. Tietokone sen sijaan on enemmän keski-ikäisten väline.

Tutustu tarkemmin Uutismedia verkossa 2019 -raporttiin.

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2019 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 38 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.