23.11.2020

Reuters lyhyesti: Älypuhelimen käyttö verkkouutisten seuraamiseen yleistyy nopeasti

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan älypuhelin kasvattaa suosiotaan verkkouutisten seuraamiseen niin Suomessa kuin maailmallakin. Vuonna 2020 älypuhelin nousi selvästi tietokonetta suositummaksi laitteeksi uutiskäytössä.

Älypuhelimen käyttö verkkouutisten seuraamiseen yleistyy Suomessa ja useimmissa muissa tutkimuksen maissa. Erityisesti on kasvanut niiden osuus, joille älypuhelin on ainoa verkkouutisten seuraamisen väline. Entistä useampi myös nimesi älypuhelimen pääasialliseksi välineekseen seurata uutisia verkossa – jopa 46 prosenttia suomalaisista ilmoitti näin.

Naisilla älypuhelimen uutiskäyttö on miehiäkin yleisempää. Samoin nuoret käyttävät älypuhelinta uutisiin yleisemmin kuin iäkkäämmät. Tietokonetta yleisemmin uutisten seuraamiseen käyttävät enää vain 55 vuotta täyttäneet. Yli 35-vuotiaat taas suosivat tablettia nuoria enemmän. Kaikkiaan trendinä näyttää kuitenkin olevan tietokoneen uutiskäytön väheneminen ja älypuhelimen uutiskäytön kasvu.

Sen sijaan verkkotelevisio ja älykaiutin eivät ole vielä lyöneet läpi Suomessa. Verkkotelevisiosta uutisia seuraavia on suomalaisista 11 prosenttia. Kansainvälisesti verraten käyttö on vähäistä: vain Japanissa (3 %) ja Malesiassa (9 %) käyttö on vähäisempää.

Myöskään älykaiuttimien käytössä Suomi ei ole edelläkävijä, mikä selittyy osittain sillä, etteivät kaiuttimet tue vielä suomen kieltä. Älykaiuttimia kertoo käyttävänsä noin prosentti suomalaisista, ja uutiskäyttäjiä on vielä vähemmän. Monissa suurissa maissa käyttäjiä on kuitenkin enemmän, ja käyttö on yleistynyt nopeasti.

 

Lue koko UUTISMEDIA VERKOSSA 2020 -RAPORTTI

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2020 -tutkimus toteutettiin tänä vuonna 40 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.