21.2.2020

Reuters lyhyesti: Alle viidennes maksaa verkkouutisista

Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -tutkimuksen mukaan vuoden 2018 ja vuoden 2019 alun välisenä aikana verkkouutisista on maksanut alle viidennes suomalaisista. Kansainvälisesti verraten uutisista maksaneiden osuus on Suomessa hieman keskimääräistä suurempi.

Ihmisiä ja kännyköitä iltavalaistuksessa.

Verkossa uutisista maksaneiden osuus on vuodesta 2014 lähtien vaihdellut 14:n ja 18:n prosentin välillä. Vuoden 2019 tutkimuksessa verkkouutisista ilmoitti edellisen vuoden aikana maksaneensa 16 prosenttia suomalaisista.

Verkkouutisista vuoden aikana maksaneet Suomessa.

Verkkouutisista maksavat tyypillisemmin hyvätuloiset sekä uutisista kiinnostuneet. Verkkouutisista ”erittäin” ja ”varsin” kiinnostuneiden suomalaisten osuus väheni edellisestä vuodesta. Samoin maksajien osuus naisten keskuudessa pieneni.

Verkon yleistynyt ilmainen uutistarjonta ei näyttäisi olevan uhka kaupalliselle uutistuotannolle, vaikka niin usein sanotaankin. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että maksutonta uutistarjontaa seuraavat myös maksavat uutisista muita todennäköisemmin. ”Toimitukset ovat viime vuosina opetelleet tekemään sisältöjä, joista kannattaa maksaa myös verkossa”, kommentoi aihetta raportissa Etelä-Suomen Median sisältöjohtaja Silja Tenhunen.

Suomalaislehdet ovat pyrkineet kasvattamaan tilaustuottojaan verkossa kiristämällä maksumuureja. Samoin käytetään ns. mittarimallia eli mallia, jossa tietyn määrän juttuja voi lukea ilmaiseksi, mutta osa jutuista edellyttää aina maksua. Kehitys on ollut nopeaa: vuonna 2015 maksumuuri oli käytössä yhdeksällä lehdellä 28:sta, kun taas vuoden 2019 keväällä viimeinenkin päivälehti otti maksumuurin käyttöönsä.

Maksumuureihin kertoo törmänneensä vähintään viikoittain lähes puolet suomalaisista. Noin viidennes törmää maksumuureihin lähes päivittäin. ”Maksumuureihin törmäävät muita todennäköisemmin ne, jotka kertovat maksaneensa verkkouutisista, mikä johtunee siitä, että uutisista maksaneet ovat niistä muita kiinnostuneempia ja seuraavat verkkomediaa keskimääräistä enemmän”, raportissa pohditaan.

Suomessa verkkotilaukset maksetaan yleensä jatkuvina tilausmaksuina. Kertamaksujen osuus sen sijaan on pysynyt vähäisenä. Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa, Suomessa ei juurikaan innostuta lahjoituksista – Suomessa 7 prosenttia kertoi tehneensä lahjoituksen, kun Yhdysvalloissa vastaava luku on 21 prosenttia.

Uutiset kilpailevat nykyään ihmisten ajasta muiden mediasisältöjen kanssa. Kun vastaajilta kysyttiin, minkä luetelluista verkkopalveluista he valitsisivat, jos saisivat valita seuraavien 12 kuukauden aikana vain yhden, nousivat videoiden suoratoistopalvelut kärkeen. Näin valitsee neljäsosa suomalaisista. Toiseksi halutuin verkkopalvelu oli verkkouutisten tilaus. Ikä ja sukupuoli vaikuttivat valintoihin: Nuoret aikuiset suosivat enemmän viihdepalveluja, kun taas iäkkäämmillä valinta kohdistui verkkouutisiin ja urheiluun. Naisista useampi valitsi verkkouutiset, miehistä taas urheilun ja pelit.

Tutustu tarkemmin UUTISMEDIA VERKOSSA 2019 -RAPORTTIIN.

Kansainvälinen Uutismedia verkossa 2019 -tutkimus toteutettiin 38 eri maassa. Raportti tarjoaa kansainvälistä vertailutietoa medioiden käytöstä. Suomen maaraportti tehtiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Maaraportti luo ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten mediakäyttöön.

Reuters lyhyesti tarjoaa tiivistetyn katsauksen Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -raportissa esiin nousseisiin teemoihin.