10.2.2020

Painovoimaa!-selvitys tarjoaa tiekartan graafisen teollisuuden insinöörikoulutuksen kehittämiseen

Metropolian Painovoimaa!-projektissa on selvitetty graafisen alan insinööriosaamistarpeita sekä kartoitettu tapoja lisätä koulutuksen houkuttelevuutta, kansainvälisyyttä ja yhteistyörakenteita.

Painokone ja painovärejä.

Media-alan tutkimussäätiön rahoituksen turvin Metropoliassa toteutettu selvitys on osa laajempaa GRAAFI-hanketta, jonka tavoitteena on elvyttää graafisen tekniikan ja printti-median korkeakoulutusta Suomessa.

Selvityksen tavoitteita olivat

  • saada ajantasainen kokonaiskuva alan kehityksestä
  • päivittää tiedot graafisen teollisuuden tunnistamista insinöörikoulutuksen
    osaamistarpeista
  • lisätä alan vetovoimaisuutta potentiaalisten opiskelijoiden silmissä.

Materiaalina käytettiin lähdekirjallisuutta, opinnäytetöitä, alan vaikuttajien ja asiantuntijoiden haastatteluja, työpajoja sekä opetussuunnitelmavertailuja.

Selvityksen tulokset

Graafisen tekniikan korkeakoulutusta tarvitaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Ilman omassa maassa tarjottua mahdollisuutta hankkia riittävää erikoistumista ja alan korkeakoulututkintoa graafisen teollisuuden asema saattaa heikentyä.

Positiivisten mielikuvien vahvistamiseksi sekä sitä kautta nuorten kiinnostuksen lisäämiseksi graafisen alan yritysten, Graafinen Teollisuus ry:n, korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten tulisi yhdistää voimiaan.

Myös kansainväliset opintomatkat, kesäkoulut tai kv-vaihto avaavat opiskelijoiden silmiä printtimedian mahdollisuuksien ja monien erityisosaamista vaativien teknologioiden suhteen.

Graafisen tekniikan opintoja tulisi tuoda esiin korkeakouluissa ja toisella asteella. Jos niitä ei ole opetussuunnitelmissa mukana edes otsikkotasolla, tarkempia opintokuvauksiakaan ei ole.

Selvityksessä ehdotetaan, että ainakin aluksi Metropoliaan rakennetaan kolmen vuoden
pilottina 30 opintopisteen laajuinen graafisen tekniikan sivuainekokonaisuus.

 

Ammattikorkeakoulujen Theseus-sivustolla: Painovoimaa! Selvitys graafisen alan insinööriosaamistarpeista sekä koulutuksen houkuttelevuuden, kansainvälistymisen ja yhteistyörakenteiden lisäämisestä

Painovoimaa!-blogiteksti (pdf)

Lisätiedot
Tuire Ranta-Meyer
Metropolia
tuire.ranta-meyer_metropolia.fi (laita -viivan tilalle @-merkki)
p. 050 526 2002

Media-alan tutkimussäätiö myönsi Metropolia ammattikorkeakoululle tutkimustukea 1.6.2018.

Hankkeesta julkaistiin aiemmin blogipostaus.