12.10.2018

Noora Alanne: Toimialan murros edellyttää jatkossakin tukea innovaatioille

Median innovaatiotukea jaettiin 30 miljoonaa euroa vuosina 2015–2018. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrki sen avulla vastaamaan media-alan jatkuvan murrostilan synnyttämiin tarpeisiin ja tätä kautta tukemaan mediayhtiöiden kehitystyötä. Rahoitusta oli mahdollista hakea Business Finlandilta (entinen Tekes) muun muassa tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallien ja toimintatapojen kehittämiseen.

Innovaatiotuen loppuseminaarissa Helsingissä 2.10.2018 kuultiin, miten tuki lopulta jakautui ja millaisia arvioituja vaikutuksia sillä on ollut toimialaan.

Monipuolinen ja moniääninen media on yksi demokratian tukipilareista ja siksi on tarpeen, että myös jatkossa tuetaan media-alan ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Median kulutuksen ennustetaan lähitulevaisuudessa keskittyvän yhä enemmän verkkoon ja digitaalisille alustoille. Samalla tekoälyn, automaation ja data-analytiikan uskotaan lisäävän kustannustehokkuutta ja avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia mediayrityksille.

Lue lisää täältä.