6.4.2016

NODA16 ja Tutki!2016! kerää noin 300 osallistujaa Helsinkiin

NODA16 ja Tutki!2016! järjestetään Helsingissä 22.–23.4.2016. Sitä edeltää akateemisten tutkijoiden seminaaripäivä 21.4. NODA16 ja Tutki!2016!:n tavoitteena on ollut nousta merkittäväksi toimittajien ja muiden viestintäalan ammattilaisten koulutustapahtumaksi pohjoismaissa.

Kolmanteen pohjoismainen datajournalismin konferenssiin Helsinkiin (NODA16) on jo ilmoittautunut lähes 300 journalistisista innovaatioista kiinnostunutta toimittajaa, tutkijaa, yrittäjää ja opiskelijaa. Näyttää vahvasti siltä, että tilaisuus myydään loppuun jo maaliskuun aikana.

NODA16 ja Tutki!2016!:n puhujat ja kouluttajat edustavat oman alansa kansainvälistä kärkeä. Tarjolla on niin perustason datajournalistista harjoittelua kuin vaativampiakin tutkivan journalismin työpajoja. Tapahtuman ohjelma jakaantuu neljäksi linjaksi, joista kaksi keskittyy dataan ja datajournalismiin ja kaksi tutkivaan journalismiin. Tapahtuman yhteydessä jaetaan datajournalismin pohjoismaiset palkinnot neljässä eri sarjassa. Ensimmäistä kertaa mukana on myös mobiilin datajournalismin sarja.

Datajournalismia voidaan pitää yhtenä uutena merkittävänä journalismin, ja laajemmin viestinnän, tulevaisuuteen vaikuttavana trendinä. Digitaalisen datan määrän koko ajan kasvaessa yhteiskunnassa tarvitaan aivan uudenlaisia viestintäalan osaajia, jotka hallitsevat suurten data-aineistojen käsittelyn, analysoinnin ja julkaisemisen.

NODA16 ja Tutki!2016!:n järjestetään Helsingin yliopiston Svenska Social och Kommunalhögskolanin, Tutkivan journalismin yhdistyksen, Oikeustoimittajat ry:n sekä Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen yhteistyönä.