Muut

21.9.2023

Toimitusten johto luotsaa lehtiä innovatiivisuuteen mutta seuraa vain pinnallisesti kehitystä

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Ilona M Oy:n laatima “Toimituksen johto – muutoksen moottori vai jarru?”-tutkimusraportti heittää ilmaan kysymyksen siitä, millä eväin päätoimittajat luotsaavat organisaatiotaan kohti alalle tärkeitä innovaatioita. Pohdinta nousee Media-alan tutkimussäätiön rahoittaman ”Media Managers – Leading or Resisting the Change?”-tutkimuksen tuloksista.

3.5.2023

Uudet mediakonseptit ja niiden ansaintamallit käyttöön

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut

Nordic Institute of Business & Societyn toteuttaman Media Revenue 2025 -tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten Suomen media-alan ansaintamallien tuloksellisuutta voidaan parantaa kokeellisen tutkimuksen avulla.

18.4.2023

Väitöskirjablogi: Vaalin tutkimisen hehkua

Ajankohtaista Muut

Anne Mölsä tutkii Media-alan tutkimussäätiön rahoittamassa väitöskirjassaan kirjailijuuden rakentumista kaunokirjallisuuden kustantamoiden arkisessa työssä. Blogikirjoituksessa Mölsä käy läpi tuntemuksiaan väitöskirjatyöstä ensimmäisen täyspäiväisen tutkimusvuoden varrelta.

4.4.2023

Populistinen vastamedia vahvistaa polarisoivaa maailmankuvaa

Jatko-opinnäytteet Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Salla Tuomolan väitöskirjan mukaan populistinen vastamedia synnyttää vastakkainasettelua ja voimistaa vihamielisyyttä eri mieltä olevien välillä lataamalla ideologisia ja poliittisia merkityksiä tulkintoihinsa yhteiskunnallisista muutos- ja kriisitiloista.

6.2.2023

Painoalan kasvumahdollisuuksien tunnistaminen

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut

Bell Rock Advisorsin hanke kartoitti kasvumahdollisuuksia painoalalle. Graafinen Teollisuus ry:n sekä alan yritysten kanssa yhteistyössä toteutettu hanke vastasi vuoden 2020 tutkimusteemaan uudesta liiketoiminnasta.

12.4.2022

Yhteistyön jännitteitä mediaklusterin kehittämisessä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Sari Virta tutki mediaklusterin toimintaa siinä esiintyvien jännitteiden näkökulmasta. Artikkeli Managing Organisational Tensions in Cross‐Sector Collaboration: The Case of Mediapolis on nyt julkaistu.

15.12.2021

Stipendiblogi: Sanomalehtimedioille elintärkeä ulkoasu nojaa rutiineihin ja teknologiaan

Stipendikilpailu Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Stipendit Muut

Renja Nurmi osallistui vuoden 2021 stipendikilpailuun. Hänen pro gradu -tutkielmansa tarkasteli sanomalehtimedioiden ulkoasun säätelyä.

9.12.2021

NIBS Osuuskunnalle 96 000 euroa tutkimusteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Muut

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnalle 96 000 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Media Revenue 2025”.

9.12.2021

Tampereen yliopistolle 58 325 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Muut

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Tampereen yliopistolle 58 325 euroa jatkohankkeelle ”Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä”.