11.2.2019

Mediatilin selvitykselle 150 000 euroa

Media-alan tutkimussäätiö päätti 23.1.2019 myöntää Media Metrics Finlandille 150 000 euron tuen media-alan yhteisen kirjautumisratkaisun kehittämiselle.

Mediatili on koko mediatoimialan yhteinen rekisteröitymis- ja kirjautumisratkaisu, joka mahdollistaa kuluttajille kirjautumisen eri mediayhtiöiden palveluihin yhdellä tunnuksella ja salasanalla.

Selvitystyön lopputuloksena syntyvä mediatili-konsepti ja raportti lisäävät ymmärrystä sekä suomalaisista median kuluttajista, yhteistyömalleista koko mediatoimialan kesken että teknologiaratkaisuista laajassa monitilaajaympäristössä. Tavoitteena on luoda turvallinen, haluttava ja toimiva kirjautumisratkaisu kaikille suomalaisille mediakuluttajille.

Media-alalla ei ole aiemmin toteutettu näin laajaa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen liittyvää yhteistyöprojektia. Selvitystyövaiheen lopputuloksena ymmärretään mitä hyötyjä yhteisestä tunnistautumisesta olisi media-alalle, luodaan toimintamallit yhteistyölle sekä suunnitelma ratkaisun toteuttamiseksi.

Selvitystyöhön liittyy seuraavat vaiheet:

  1. Kuluttajaymmärryksen lisääminen ja konseptinaihion co-creation kuluttajien kanssa kvalitatiivisella tutkimuksella sekä konseptin kvantitatiivinen kuluttajatestaus.
  2. Mediayhtiöiden nykyisten tarpeiden tarkempi tarpeen määrittely ja tulevaisuuden tarpeiden määrittely rekisteröitymis- ja kirjautumisratkaisuille.
  3. Uuden yhteisen rekisteröitymis- ja kirjautumisratkaisun suunnittelu sekä integraation suunnittelu mediayhtiöiden olemassa oleviin järjestelmiin.
  4. Teknologiatoimittajien ja palveluntarjoajien ratkaisuihin tutustuminen sekä suunnitelmat valituilta toimittajilta ratkaisun toteuttamiseksi.

Hanketta ja sen puitteissa yhteistyötä toimialalla edistetään myös Medialiiton teknologiatyöryhmässä.