15.10.2018

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 8.10.2018

Media-alan tutkimussäätiö myönsi vuoden 2018 viimeisessä kokouksessa yhteensä 5 apurahaa.

  • Myönnettiin Sari Virralle 3.900 euron tuki hankkeelle ”Luku mediaklustereita käsittelevää kansainväliseen kirjaan ”Creating Creative Clusters: Innovation, Governance and Production” väitöskirjatutkimukseni tulosten levittäminen Mediapolis case studyn pohjalta”
  • Myönnettiin Mikko Villille 27.516 euron jatkorahoitus hankkeelle ”SOMEDIA – Yrityksen sisäinen sosiaalinen media innovaatiotyön mahdollistajana ja edistäjänä suomalaisissa mediaorganisaatioissa”
  • Myönnettiin Heikki Kuutille / Jyväskylän yliopistolle 24.000 euron jatkorahoitus hankkeelle ”Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa”
  • Myönnettiin Salla Tuomolalle  20.461,72 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle ”Hyvä katala julkisuus. Tapaustutkimus perinteisen median ja sitä vastustavien sivustojen tavasta kertoa pakolaiskriisistä ja sen seurauksista Suomessa vuosina 2015 ja 2016”
  • Myönnettiin Maria Törhöselle  2.000 euron matka-apuraha hankkeelle ”Artikkelin esittely, kansainvälinen verkostoituminen ja osallistuminen – The Hawaii International Conference on Systems Sciences”