16.2.2024

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 6.2.2024

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.2.2024 pitämässään kokouksessa apurahaa ja tutkimustukea kahdeksalle hankkeelle. Yhteensä rahoitusta jaettiin lähes 200 000 euroa.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi tutkimustukea ja matka-apurahaa seuraaville hakijoille:

Tutkimustuet

  • Helsinki Advanced Interaction Studies Institute association ry:lle 93 321 euroa hankkeelle ”Media-alan brändilaajennuskartta -tutkimushanke”
  • MediaAuditFinland Oy:lle 22 500 euroa hankkeelle ”Digilukemisen ilmiöt 2024”
  • Sustainable Journalism Partnershipille 40 000 euroa hankkeelle ”E-courses on how to run a successful environmentally, socially and economically sustainable media company. Target group: Media managers and editors”
  • Tampereen yliopistolle 1 100 euroa hankkeelle ”Sisältösekaannuksen selviytymisopas”

Matka-apurahat

  • Suvi Oinoselle ja Graafinen Teollisuus ry:lle 22 435 euroa hankkeelle ”Graafisen teollisuuden alalla työskentelevien matka Drupa-messuille, osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen”
  • Rasa Jämsenille 3 500 euroa hankkeelle ”Klikit vs. kollegat? Kilpailun ja yhteistyön kokemukset dataintensiivisessä mediatyössä”
  • Margareta Saloselle 3 500 euroa hankkeelle ”International Communication Association (ICA) – konferenssimatka 2024 Australian Gold Coastille”
  • Timo Hurmeelle ja Mediatekniikan opettajat ry:lle 8 853 euroa hankkeelle ”Mediatekniikan opettajien teknologiaosaamisen päivittäminen”