8.4.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 31.3.2022

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa yhdeksän apurahaa. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 127 000 euroa.

Jatko-opintoapurahat

  • Tuija Aallolle myönnettiin 23 000 euron jatko-opintoapuraha aiheelle ”Miten mediamaisema muuttuu alustojen aikakaudella ja mitä sosiaalisen videon toimijoiden esiinmarssista seuraa”
  • Hanna Tuuloselle myönnettiin 24 000 euron jatko-opintoapuraha aiheelle ”Kiinan valtiollisen ja kaupallisen median rooli Kiinan pyrkimyksessä nousta tekoälyn suurvallaksi”
  • Saara Ala-luopalle myönnettiin 23 668 euron jatko-opintoapuraha aiheelle ”Luottamus tekoälyä kohtaan journalistisessa asiantuntijatyössä”
  • Henri Nergille myönnettiin 23 668,35 euron jatko-opintoapuraha aiheelle ”Mediahahmojen vastaanoton emotionaalinen mittaus”
  • Teemu Mikkoselle myönnettiin 13 400 euron jatko-opintoapuraha aiheelle ”Oppilaiden käsityksiä luotettavasta tiedosta: Miten oppilaat perustelevat näkemyksiään tiedon luotettavuudesta käyttäessään internetin tiedonlähteitä?”
  • Guna Spuravalle myönnettiin 12 000 euron jatko-opintoapuraha aiheelle ”Promoting digital media literacy towards platform awareness in the age of algorithm”

Matka-apurahat