9.12.2021

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 23.11.2021

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 pitämässään kokouksessa viisi apurahaa ja tutkimustukea. Yhteensä rahoitusta jaettiin 480 000 euroa.

Sininen älytaulu ja mies

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 apurahoja ja tutkimustukia seuraaville:

Tutkimustuet

  • Tampereen yliopistolle 58 325 euroa jatkohankkeelle ”Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä”

Tutkimusteemahankkeet

  • Sanoma Media Finlandille 80 000 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Kvantitatiivisen liiketoiminnan ymmärryksen luominen yhdistämällä tilaaja-asiakkaiden dataa eri lähteistä”
  • Nordic Institute of Business & Society NIBS Osuuskunnalle 96 000 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Media Revenue 2025”

Erityisteemahankkeet

  • 8-Bit Sheep Oy:lle 124 920 euroa erityisteemahankkeelle ”Asiakaskokemuksen optimoinnin opas”
  • Jyväskylän yliopistolle 121 391 euroa erityisteemahankkeelle ”Eettisyys digitaalisissa asiakaspoluissa: Miten lisätä kuluttajien luottamusta datan käyttöön journalistisissa palveluissa?”