25.5.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 19.5.2022

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 pitämässään kokouksessa tutkimustukea kolmelle hakijalle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 137 700 euroa.

Tutkimustukea myönnettiin seuraaville hakijoille:

Tutkimustuet

  • Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa jatkohankkeelle ”Alue- ja paikallismedioiden asiakirjajournalismin kehittäminen tekstianalyysityökaluilla”
  • Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”
  • YTT Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa jatkohankkeelle ”Verkkouutisten kommentoijien puheenvuoro. Monimenetelmätutkimus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien näkemyksistä yksilön, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan tarkastelutasoilla”