28.11.2022

Media-alan tutkimussäätiöltä liki 180 000 euroa lasten lukutaidon parantamiseen

Media-alan tutkimussäätiö on myöntänyt lähes 180 000 euroa lukutaidon edistämiseen tähtääville projekteille. Tutkimusprojektit käynnistyvät ensi vuonna Rovaniemellä, Joensuussa ja Raaseporissa. Lisäksi myönnettiin reilut 130 000 euroa painettujen lehtien jakelun ongelmien ratkomiseen.

Lapin yliopisto sai 134 000 euroa hankkeeseen, joka hyödyntää pakohuonepeliä luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen. Erityisenä tavoitteena on kehittää lasten transmediaalisia taitoja lukemisessa ja kirjoittamisessa.

”Peliyhteisöt ovat nuorille tiloja, joissa luodaan identiteettejä ja sosiaalisia suhteita, nautitaan itseilmaisusta sekä toimitaan suunnitelmallisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että näitä pelikokemusten tarjoamia tiloja voidaan käyttää osana motivoivaa luku- ja kirjoitustaitojen opetusta. Itse asiassa juuri pakopeliympäristö on oivallinen tapa havainnollistaa luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen merkitystä”, yliopistonlehtori Outi Kallionpää Lapin yliopistosta sanoo.

Lapin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana Itä-Suomen yliopisto, jossa on aktiivisesti kehitetty pakohuonepeliä lukutaidon oppimisalustana. Yhteistyökumppanina toimii myös PunaMusta mediakonsernin sanomalehti Karjalainen.

Pakohuonepelin pilottikouluina ovat hanketta vetävien yliopistojen harjoittelukoulut Rovaniemellä ja Joensuussa. Hanke alkaa vuoden vaihteessa ja kestää puolitoista vuotta.

Raaseporissa puolestaan käynnistyy kaksikielinen lukutaidon kehittämisprojekti, joka hyödyntää tarinallisuutta lukemisen koukuttajana. Hanke pohjautuu Juli-Anna Aerilan ja Merja Kauppisen kehittämään @TARU-malliin.

Tutkimuksellisen hankkeen keskiössä ovat erityisesti mediateksteihin eläytyminen, lukemisen lisääminen ja lukutaidon kaikkien osa-alueiden kehittäminen. Media-alan tutkimussäätiö myönsi vuoden kestävälle hankkeelle tukea reilut 44 000 euroa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme monta hyvää hakemusta lasten ja nuorten innostamiseksi lukemiseen. Lukutaidon käsite on nykyisin paljon laajempi kuin ennen, mikä kävi selvästi ilmi hakemuksista. Uskomme, että nyt tukea saaneet hankkeet synnyttävät uusia ratkaisuja lukutaidon parantamiseksi”, Media-alan tutkimussäätiön vs. johtaja Aapo Parviainen sanoo.

Jakelun ongelmia ratkotaan ilmassa ja maassa

Painettujen aikakaus- ja sanomalehtien jakelun ongelmiin haetaan uusia ratkaisuja kahdella säätiön tukemalla hankkeella.

Lentola Logistics Oy toteuttaa ensi keväänä kokeilun, jossa noin 30 taloon jaetaan lehti droonin avulla. Kolme kuukautta kestävä pilottikokeilu järjestetään neljän kunnan alueella Pirkanmaalla. Media-alan tutkimussäätiö myönsi kokeilulle 60 000 euron tuen. Säätiö on tukenut yhtiön jakeludroonin kehittämistyötä myös aiemmin.

Nordic Institute of Business & Society -osuuskunta (NIBS) sai säätiöltä reilut 71 000 euroa tutkimukseen, jossa selvitetään kuluttajien näkemyksiä jakelun ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Tutkimuksen odotetaan synnyttävän uutta tietoa siitä, millaisia uusia ja konkreettisia jakeluratkaisuja fyysisen lehden kuluttajat suosivat. Lisäksi selvitetään, mitkä ratkaisut ovat kuluttajien mielestä hyväksyttävimpiä.

Lue lisää tutkimusteemahankkeista ja erityisteemahankkeista.