19.12.2019

Media-alan tutkimus- ja kehitystyöhön lähes 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2019

Kuluneen vuoden aikana Media-alan tutkimussäätiö käytti lähes 1,1 miljoonaa euroa (1 090 335 €) alan tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseen. Säätiön tutkimus- ja kehitystukea sai yhteensä 18 hanketta.

Nainen katselee virtuaalilaseilla isoa näyttöä.

Säätiön tukemiin hankkeisiin sisältyi kaksi teemahanketta, yksi erityisteemahanke ja 15 tutkimushanketta. Lisäksi jaettiin apurahoja viidelle jatko-opiskelijalle ja kuudelle matka-apurahahakijalle. Säätiö järjesti myös stipendikilpailun, jossa palkittiin stipendein kahdeksan korkeakouluopiskelijaa.

Vuoden 2019 keskeisiä aiheita olivat nuorten mediankäyttö ja media-alan osaamistarpeiden kehitys. Nuorten poikkeavat median käyttötavat ovat alkaneet kiinnostaa enenevässä määrin, ja siksi säätiö rahoitti kahta Nuoret ja media -tutkimusteeman hanketta. Kansallisen median kasvu ja uudistuminen edellyttävät ennakointia. Tämän vuoksi säätiö rahoitti hanketta, joka kartoittaa media-alan osaamistarpeiden kehitystä vuoteen 2030.

Kuluneen vuoden aikana merkittäväksi uudeksi aihealueeksi nousi droonien hyödyntäminen sekä haja-asutusalueiden lehtien jakelussa että ilmakuvausjournalismissa. Säätiö tuki myös media-alan yhteisen kirjautumisratkaisun kehitystä. Hankkeen tavoitteena on koko mediatoimialan yhteinen rekisteröitymis- ja kirjautumisratkaisu, joka mahdollistaa kuluttajille kirjautumisen eri mediayhtiöiden palveluihin yhdellä tunnuksella ja salasanalla.

Säätiö sai vuonna 2019 hakemuksia noin 2,5 miljoonan edestä, ja se rahoitti niistä noin kolmannesta. Tämän lisäksi rahoitettiin kahta tilaustutkimusta, Reuters Instituten Digital News Media Report 2020 -hanketta ja siihen liittyvän maaraportin tekemistä sekä säätiön Think Ink -innovaatiokilpailua yhteensä 286 000 eurolla.