17.5.2019

Media-alan koulutukset ja täydennyskoulutukset

Media-alan tutkimussäätiö yhteistyössä Medialiiton kanssa pyrkii kartoittamaan media-alan koulutustarjoamaa niin tutkintokoulutuksiin kuin täydennyskoulutuksiinkin. Tältä sivulta löydät koosteen olemassaolevista koulutuksista. Tietoja kerätään ja täydennetään jatkuvasti.

Tutkintokoulutukset

Aalto-yliopisto

johtaminen, digitaalinen viestintä ja media

kauppakorkeakoulu
yhteyshenkilönä opintotoimisto, Pia Lahti, pia.lahti@aalto.fi
https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu

 

Haaga-Helia

journalistinen työ, mediamaisema, uudistuva journalismi

journalistiikka
yhteyshenkilönä Anne Leppäjärvi​, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi
www.haaga-helia.fi

 

Oulun ammattikorkeakoulu

printtijournalismi, visuaalinen journalismi, audiovisuaalinen journalismi, digitaalinen journalismi, graafinen suunnittelu, digitaalinen julkaiseminen, liikkuva kuva

journalismi, visuaalinen suunnittelu
yhteyshenkilönä hakijapalvelut, hakijapalvelut@oamk.fi;
tutkinto-ohjelmavastaava Riikka Kaskenviita, riikka.kaskenviita@oamk.fi;
Marko Taivalkoski (journalismin suuntautumisvaihtoehto), marko.taivalkoski@oamk.fi;
Tuukka Uusitalo (visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto), tuukka.uusitalo@oamk.fi
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot

 

Tampereen yliopisto

visuaalinen journalismi, kuvajournalismi, ajankohtaisjournalismi

journalistiikan opintosuunta
yhteyshenkilönä Ari Heinonen, ari.heinonen@tuni.fi
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/journalistiikan-opintosuunta-viestinnan-monitieteinen-tutkinto-ohjelma

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET

yhteyshenkilönä tutkimusjohtaja Katja Valaskivi, katja.valaskivi@tuni.fi
https://research.uta.fi/comet/

 

Turun ammattikorkeakoulu

monimediajournalismi, elokuva

media-alan koulutus
yhteyshenkilönä Samuel Raunio, samuel.raunio@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/tutu/taideakatemia/

 

Täydennyskoulutus

Aalto-yliopisto

digitalisoituminen, johtaminen

https://www.aaltoee.fi
https://www.aaltopro.fi

 

Haaga-Helia

journalismi, urheilujournalismi

https://www.haaga-helia.fi/fi/taydennyskoulutus
https://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/erikoistumiskoulutus
https://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/avoin-amk

 

Helsingin yliopisto, HY+

johdon vuorovaikutus, sosiaalinen media, digitaalisuus

yhteyshenkilönä Minna Ristimäki, minna.ristimaki@helsinki.fi
https://hyplus.helsinki.fi/koulutukset/viestinta-myynti-ja-digitaalisuus/viestinta/

 

Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto

mediayhteiskunta, digitaalinen media, taloustiede, ohjelmointi

Avoimen yliopiston kursseja voi hyödyntää täydennyskoulutuksena
yhteyshenkilönä Heidi Teikari, heidi.teikari@helsinki.fi
viestintä, https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/viestint%C3%A4
muut yritystoiminnan taloushallintoon tms. soveltuvat koulutukset, https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/taloustiede
tietojenkäsittelytieteen kaikille avoimet MOOC-kurssit sekä muut avoimet kurssit, https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/tietojenk%C3%A4sittelytiede

 

Oulun ammattikorkeakoulu

johtaminen

yksittäisiä media-alan opintojaksoja voidaan tarjota yrityksille tutkinto-ohjelmakoulutuksen ohella tai erikseen räätälöitynä koulutuksena
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/koulutuskalenteri/

 

Tampereen korkeakoulut

johtaminen, liiketoiminnan digitalisoituminen, johtamisviestintä, journalismi


https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/taydennyskoulutus

 

Turun ammattikorkeakoulu

mobiilikuvaus, johtaminen

yhteyshenkilönä Elise Vanhanen, elise.vanhanen@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/#!csrfmiddlewaretoken=FMSvTZHYuXIIBxblrbojUzEXwuKfUJyW&category=8&sort=0

koulutustarjonta asiakkaille
http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutukset-ja-palvelut/