17.5.2019

Media-alan koulutukset ja täydennyskoulutukset

Media-alan tutkimussäätiö yhteistyössä Medialiiton kanssa pyrkii kartoittamaan media-alan koulutustarjoamaa niin tutkintokoulutuksiin kuin täydennyskoulutuksiinkin. Tältä sivulta löydät koosteen olemassaolevista koulutuksista. Tietoja kerätään ja täydennetään jatkuvasti.

Tutkintokoulutukset

Aalto-yliopisto

johtaminen
Kauppakorkeakoulu
yhteyshenkilönä opintotoimisto, Pia Lahti, pia.lahti@aalto.fi

digitaalinen viestintä, visuaalinen viestintä, uusmedia, elokuvataide
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

informaatioverkostot
Perustieteiden korkeakoulu

 

Careeria

audiovisuaalinen viestintä, painoviestintä, julkaisutuotanto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

 

Gradia

audiovisuaalinen viestintä, painotuotanto, julkaisutuotanto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

 

Haaga-Helia

journalistinen työ, mediamaisema, uudistuva journalismi
Journalistiikka
yhteyshenkilönä Anne Leppäjärvi​, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

 

Helsingin yliopisto

viestintä
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

 

Hive Helsinki

koodaaminen

https://www.hive.fi/en/

 

Hyria

audiovisuaalinen viestintä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

 

Jyväskylän yliopisto

journalismi, viestintä, viestinnän johtaminen, tietojärjestelmät
Journalistiikka
Viestintä
Viestinnän johtaminen
Tietojärjestelmätiede

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

data-analytiikka, pelisuunnittelu
Data-analytiikan koulutus
Pelisuunnittelun koulutus

 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

audiovisuaalinen viestintä
Media-alan koulutus

 

Laajasalon opisto

Mediakoulutus
Audiotuotanto
Journalistinen kirjoittaminen
Radiotoimittaja
TV-työ (Crossmediatuotanto)
Urheilutoimittaja

 

LAB-ammattikorkeakoulu

johtaminen, palvelumuotoilu, digitaalisuus
Pakkausmuotoilu (eng)
Pakkausmuotoilu
Palvelumuotoilu
Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen
Digitaaliset ratkaisut
Uudistava johtaminen
Medianomi (mediasisällön suunnittelu)
Medianomi (graafinen suunnittelu)

 

Lapin yliopisto

audiovisuaalinen mediakulttuuri
Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

 

Laurea

tietojenkäsittely
Tietojenkäsittelyn tradenomi

 

Metropolia

digitaalisuus, visuaalinen viestintä
Viestinnän tutkinto-ohjelma
Digitaaliset mediapalvelut
Kulttuurituotanto

 

Omnia

media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Mediapalvelujen toteuttaja

 

Oulun ammattikorkeakoulu

Medianomi (AMK)
Medianomin tutkinto

 

Oulun yliopisto

viestintä, vuorovaikutus, sisällön tuotanto
Informaatiotutkimus

 

Paasikivi-Opisto

julkaisutuotanto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

kulttuurituottaminen
Kulttuurituottaja

 

Stadin ammattiopisto

painoviestintä, mediapalvelut
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

 

Taitotalo

julkaisutuotanto, painotuotanto, audiovisuaalinen viestintä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto viestinnän ja markkinoinnin tekijöille
Media-alan ammattitutkinto painotuotannossa toimiville

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

luova sisällöntuotanto, tuotanto
Media-alan tutkinto-ohjelma
Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma

 

Tampereen yliopisto

visuaalinen journalismi, kuvajournalismi, ajankohtaisjournalismi, mediatutkimus

Journalistiikan opintosuunta
Informaatiotutkimus
Mediatutkimus
Tietojenkäsittelytieteiden koulutus
Visuaalisen journalismin maisteriohjelma

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET

 

Turun ammattikorkeakoulu

monimediajournalismi, mediatuotanto
Monimediajournalismi
Mediatuotanto
Media- ja kulttuuriyrittäjyys

 

Turun yliopisto

Mediatutkimus

 

Vaasan yliopisto

Tekninen viestintä
Viestinnän monialainen maisteriohjelma

 

Voionmaan koulutuskeskus

Journalistikoulutus

 

Xamk

Data-analytiikka

 

Täydennyskoulutus

Aalto-yliopisto

digitalisoituminen, johtaminen
Aalto EE
Aalto PRO

Palvelumuotoilu
Aalto PRO -ohjelma

Artificial intelligence
Diploma in artificial intelligence

 

Haaga-Helia

urheilujournalismi
Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Avoin AMK

 

Helsingin yliopisto, HY+

johdon vuorovaikutus, sosiaalinen media, digitaalisuus
Viestintä, myynti ja digitaalisuus, yhteyshenkilönä Minna Ristimäki, minna.ristimaki@helsinki.fi

 

Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto

mediayhteiskunta, digitaalinen media, taloustiede, ohjelmointi

Avoimen yliopiston kursseja voi hyödyntää täydennyskoulutuksena
yhteyshenkilönä Heidi Teikari, heidi.teikari@helsinki.fi
Viestintä
Muut yritystoiminnan taloushallintoon tms. soveltuvat koulutukset
Tietojenkäsittelytieteen kaikille avoimet MOOC-kurssit sekä muut avoimet kurssit

 

Kauhajoen opisto

graafinen suunnittelu, mediataide, sometoimittaja, radiotoimittajat
Taide ja kulttuuri

 

Metropolia

digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa
Media-alan erikoistumiskoulutus

 

MIF

asiantuntijuus
Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

 

Oulun ammattikorkeakoulu

johtaminen

Yksittäisiä media-alan opintojaksoja voidaan tarjota yrityksille tutkinto-ohjelmakoulutuksen ohella tai erikseen räätälöitynä koulutuksena

 

Paasikivi-Opisto

journalismi, digitaalinen viestintä
Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinja
Journalismin opintolinja
Luovien alojen yrittäjyyden ja viestinnän opintolinja
Visual design -opintolinja

 

Rastor-instituutti

viestintä, sisällöntuotanto, markkinointi, webanalytiikka
Viestijän tutkinto
Sisällöntuottajan koulutusohjelma
Copywriterin koulutusohjelma
Markkinointiviestintä – liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Digi- ja somemarkkinointi – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Webanalytiikka ja hakukoneoptimointi

 

Tampereen korkeakoulut

johtaminen, liiketoiminnan digitalisoituminen, johtamisviestintä, journalismi
Täydennyskoulutus

 

Turun ammattikorkeakoulu

mobiilikuvaus, johtaminen
yhteyshenkilönä koulutukseen Elise Vanhanen, elise.vanhanen@turkuamk.fi
Koulutustarjonta asiakkaille