toukokuu 17, 2019

Media-alan koulutukset ja täydennyskoulutukset

Media-alan tutkimussäätiö yhteistyössä Medialiiton kanssa pyrkii kartoittamaan media-alan koulutustarjoamaa niin tutkintokoulutuksiin kuin täydennyskoulutuksiinkin. Tältä sivulta löydät koosteen olemassaolevista koulutuksista. Tietoja kerätään ja täydennetään jatkuvasti.

Tutkintokoulutukset

Aalto-yliopisto

kauppakorkeakoulu
yhteyshenkilönä opintotoimisto, Pia Lahti, pia.lahti@aalto.fi
https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu

 

Haaga-Helia

journalistiikka
yhteyshenkilönä Anne Leppäjärvi​, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi
www.haaga-helia.fi

 

Oulun ammattikorkeakoulu

journalismi, visuaalinen suunnittelu
yhteyshenkilönä hakijapalvelut, hakijapalvelut@oamk.fi;
tutkinto-ohjelmavastaava Riikka Kaskenviita, riikka.kaskenviita@oamk.fi;
Marko Taivalkoski (journalismin suuntautumisvaihtoehto), marko.taivalkoski@oamk.fi;
Tuukka Uusitalo (visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto), tuukka.uusitalo@oamk.fi
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot

 

Tampereen yliopisto

journalistiikan opintosuunta
yhteyshenkilönä Ari Heinonen, ari.heinonen@tuni.fi
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/journalistiikan-opintosuunta-viestinnan-monitieteinen-tutkinto-ohjelma

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET

yhteyshenkilönä tutkimusjohtaja Katja Valaskivi, katja.valaskivi@tuni.fi
https://research.uta.fi/comet/

 

Turun ammattikorkeakoulu

media-alan koulutus
yhteyshenkilönä Samuel Raunio, samuel.raunio@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/tutu/taideakatemia/

 

Täydennyskoulutus

Aalto-yliopisto

https://www.aaltoee.fi
https://www.aaltopro.fi

 

Haaga-Helia

https://www.haaga-helia.fi/fi/taydennyskoulutus
https://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/erikoistumiskoulutus
https://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/avoin-amk

 

Helsingin yliopisto, HY+

yhteyshenkilönä Minna-Maija Salomaa, minna-maija.salomaa@helsinki.fi
https://hyplus.helsinki.fi/koulutukset/viestinta-myynti-ja-digitaalisuus/viestinta/

 

Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston kursseja voi hyödyntää täydennyskoulutuksena
yhteyshenkilönä Heidi Teikari, heidi.teikari@helsinki.fi
viestintä, https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/viestint%C3%A4
muut yritystoiminnan taloushallintoon tms. soveltuvat koulutukset, https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/subjects/taloustiede
tietojenkäsittelytieteen kaikille avoimet MOOC-kurssit sekä muut avoimet kurssit, https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/subjects/tietojenk%C3%A4sittelytiede

 

Oulun ammattikorkeakoulu

yksittäisiä media-alan opintojaksoja voidaan tarjota yrityksille tutkinto-ohjelmakoulutuksen ohella tai erikseen räätälöitynä koulutuksena
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/koulutuskalenteri/

 

Tampereen korkeakoulut

yhteyshenkilönä Satu Seppä, satu.seppa@tuni.fi
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/taydennyskoulutus

 

Turun ammattikorkeakoulu

yhteyshenkilönä Elise Vanhanen, elise.vanhanen@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/#!csrfmiddlewaretoken=FMSvTZHYuXIIBxblrbojUzEXwuKfUJyW&category=8&sort=0

koulutustarjonta asiakkaille
http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutukset-ja-palvelut/