2.4.2020

Media-alan yhteiselle kirjautumisratkaisulle 150 000 euron tutkimustuki

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 24.3.2020 Media Metrics Finlandille 150 000 euron tuen media-alan yhteisen kirjautumisratkaisun kehittämiselle.

Media Metrics Finland Oy:lle myönnettiin 150 000 euron tutkimustuki hankkeelle “Media-avain – Media-alan yhteisen kirjautumisratkaisun Proof-of-concept ja toteutusvaihe”.

Media Metrics Finlandin koordinoimassa hankkeessa Alma Media, MTV, Sanoma ja Yle ovat yhdessä Medialiiton teknologiatyöryhmän kanssa syksystä 2018 alkaen selvittäneet mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä rekisteröitymisen ja kirjautumisen ratkaisuissa. Toteutuessaan työnimellä ”Media-avain” kulkeva hanke on kaikkien mediatalojen käytettävissä. Media-alalla ei ole aiemmin toteutettu näin laajaa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen liittyvää yhteistyöprojektia, ja toteutuessaan neljän miljoonan kuluttajan rekisteristä tulisi yksi Suomen suurimmista asiakasrekistereistä.

Projektissa on vuoden 2019 aikana toteutettu selvitystyö Media-avainkonseptin tarkentamiseksi. Tässä työssä on tehty liiketoiminnalliset, toiminnalliset ja teknologiset määrittelyt sekä määritelty yhteistyömalli, jolla Media-avain toimialalla olisi käytettävissä. Lisäksi tietosuojaan ja kilpailuoikeuteen liittyvät reunaehdot on kartoitettu ja on järjestetty viranomaistapaamisia. Kilpailutuksella on valittu palvelun tekninen toimittaja. Selvitystyövaiheessa on lisätty ymmärrystä suomalaisista median kuluttajista, yhteistyömalleista koko mediatoimialan kesken sekä teknologiaratkaisuista laajassa monitilaajaympäristössä.

Tämä vuoden 2019 selvitystyö on tehty edellä mainittujen mediayhtiöiden omarahoituksella sekä Media-alan tutkimussäätiön apurahalla. Vuoden 2020 alusta siirrytään Media-avaimen toteutusvaiheeseen. Kevään 2020 aikana toteutetaan teknisen toteutuksen proof-of-concept-vaihe, jossa eri mediatalot voivat integroida palvelunsa Media-avaimen testiympäristöön. Testiprojekti on avoin kaikille mediataloille ja sitä on suunniteltu yhdessä Medialiiton teknologiatyöryhmän kanssa. Testin jälkeen voidaan tehdä lopulliset päätökset projektin käynnistämisestä, niin että Media-avain voidaan lanseerata vuoden 2021 alussa.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi hankkeelle aiemmin rahoitusta vuonna 2019.