Mahdollistavat teknologiat

9.4.2024

Muuttaako tekoäly journalismin syvärakenteita? Konsensus.me: toisin tekemisen mahdollisuuksia etsimässä

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat Uudet sisällöt

Tekoälyä hyödyntävä palvelu Konsensus.me tarjoaa päätöksentekijöille sekä asiantuntijoille ajantasaisia ja vertaisvarmennettuja tilannekuvia erilaisista ilmiöistä. Palvelu pyrkii näyttämään toisin tekemisen mahdollisuuksia.

26.10.2022

Tekstianalyysityökalut helpottavat ja nopeuttavat asiakirja-aineistojen uutiskäyttöä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Mahdollistavat teknologiat

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella journalistiikan oppiaineessa toiminut tutkimus- ja kehittämishanke ”Journalistisen tiedonhankinnan tehostaminen tekstianalyysityökaluilla” pyrki selvittämään, kuinka uutistoimitusten tiedonhankintaa voidaan tehostaa tekstianalyysityökaluilla.

16.9.2022

Messumatkalta näkökulmia painoviestinnän opetukseen

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Matkaraportit Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Painoviestinnän opettajat ry osallistui FESPA Global Print Expoon kesäkuussa 2022. Matkasta jäi käteen uusi näkemyksiä ja ideoita koulutuksen kehittämiseen.

10.8.2022

Sähkökäyttöiset ilma-alukset haja-asutusalueiden lehdenjakelussa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Mahdollistavat teknologiat

Lentola Logistics Oy:n jatkohankkeessa tutkittiin sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. Ilma-aluskuljetus osoittautui verraten edulliseksi ja ekologiseksi kuljetusmuodoksi etenkin saaristoalueilla ja suurten järvien ympäristössä. Kyselytutkimus puolestaan osoitti haja-asutusalueiden asukkaiden olevan kiinnostuneita maksullisesta kuljetuspalvelusta, joka toimittaisi lähetyksen omalle pihalle asti.

13.4.2022

Erikoismusteet ja pigmenttipäällysteet analytiikka-alustoissa

Ajankohtaista Jatko-opinnäytteet Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Risto Koivunen tutki väitöskirjassaan mustesuihkutulostuksen ja erityisesti tarkoitusta varten kehitettyjen erikoismusteiden ja pigmenttipäällysteiden käyttöä analytiikka-alustojen valmistamiseen.

22.2.2022

Kaikki mukaan ja homma hoituu – Karjalaisen organisaatiomuutos 2021

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Marja Heinonen seurasi sanomalehti Karjalaisen digimatkaa kolme vuotta 2019–2021. Tuoreessa tutkimuksessa hän paneutuu erityisesti vuoden 2021 organisaatiomuutokseen. Mukana on myös yhteenveto Karjalaisen vuosien digimatkasta. Miten toimitus koki kehityksen eri käänteet?

8.2.2022

Painovoimaa-hanke luo toivoa graafiselle tekniikalle

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Metropolia ammattikorkeakoulun Painovoimaa-hanke on työskennellyt graafisen tekniikan opintojen kehittämisen parissa useita vuosia. Nyt hankkeen tiimoilta on julkaistu opiskelijoiden tekemiä videoita, jotka kertovat painoalasta siitä kiinnostuneille mahdollisille tuleville opiskelijoille.

20.10.2021

Stipendiblogi: Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttämiseen tarvitaan aikaa ja osaajia

Stipendikilpailu Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat Stipendit

Sanna Uusivirta palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Uusivirran opinnäytetyö selvitti kokemuksia, joita media-alan yrityksillä on markkinoinnin järjestelmän käyttöönotosta.

2.9.2021

Odotettavissa: erinomainen syyssato printtimediaan

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Media-alan tutkimussäätiön ja Åkerlundin mediasäätiön rahoittama Painovoimaa-hanke on edistynyt viime lukukausien koronahaasteesta huolimatta. Tavoitteena on ollut toisaalta herättää nuorten kiinnostusta printtimediaa kohtaan, toisaalta mahdollistaa erikoistuminen graafiseen tekniikkaan ja painomenetelmiin korkeakoulutasolla.