11.11.2019

Innovaatiot ja luovuus esillä ECREA-konferenssissa

Minna Markkanen osallistui Media-alan tutkimussäätiön tuella ECREA:n (Re-)Connecting Perspectives on Interpersonal Communication and Social Interaction -konferenssiin Alankomaissa lokakuussa 2019. Markkasen esityspaperia luovuudesta ja innovaatiosta käsiteltiin nuorten tutkijoiden workshopissa.

Ihmiset kommunikoivat ja ideoivat.

ECREA-konferenssi (European Communication Research and Education Association) antoi Markkaselle ajantasaisen kuvan siitä, mitä ja miten viestinnän ilmiöitä tutkitaan tällä hetkellä maailmalla. Konferenssi auttoi myös ottamaan viestinnän tutkimusta aiempaa paremmin haltuun.

Markkasen esityspaperi pohjautui hänen väitöskirjansa ensimmäiseen artikkeliin, ja sitä käsiteltiin konferenssin Young Scholars -workshopissa. Markkanen tarkasteli paperissaan innovaatioita, luovuutta ja sitä, miten journalistit ymmärtävät mediainnovaation käsitteen omista lähtökohdistaan ja arjestaan käsin.

Markkasen keskeinen argumentti on, että media-ala tarvitsee innovaatioita ja siksi on ensin hahmotettava, miten ne, joiden pitäisi pystyä innovoimaan, ymmärtävät tuon tehtävän. Journalistien käsityksissä sekoittuvat vahvasti luovuuden ja innovaation määritelmät.

Keskustelu workshopissa mentorin ja muiden ryhmäläisten kanssa auttoi Markkasta kirkastamaan paperin keskeistä argumentaatiota ja käsitteitä sekä tarkastelemaan aiempaa kriittisemmin työn teoreettista linssiä.

Minna Markkasen matkaraportti ECREA-konferenssista (pdf)

Lisätiedot:
Minna Markkanen
markkanen.minna1_gmail.com (laita _viivan tilalle @-merkki)

 

Lue myös Minna Markkasen pro gradu -työtä käsittelevä stipendiblogi. Blogi voitti stipendin Media-alan tutkimussäätiön kilpailussa.