26.7.2022

Henna Helske Reuters-raportista: Podcastit edustavat ääntä ja arvoja

Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimus osoittaa, että podcastien tavoittavuus on kohentunut Suomessa selvästi neljässä vuodessa, vaikkakin vuoden 2020 jälkeen kuuntelijoiden osuus on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Alle 35-vuotiaista 53 prosenttia kertoo kuunnelleensa podcasteja viimeisen kuukauden aikana, kun taas 35 vuotta täyttäneillä osuus on vain 23 prosenttia. Podcastien kuuntelu on siis viime vuosina yleistynyt nimenomaan nuorten keskuudessa. PodMen Suomen maajohtaja Henna Helske valottaa kirjoituksessaan podcastien ominaispiirteitä ja podcast-toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Podcastit ovat ääneen perustuvia, rutiineja luovia, lyhyemmän ääniformaatin kuuntelukokemuksia, joissa käytetään äänikirjoja rikkaampaa äänimaisemaa ja osat julkaistaan tietyin väliajoin kertajulkaisun sijaan. Ero eri äänikerronnan muotojen välillä on kuitenkin hämärtymässä, ja kaikki ne vastaavat kuluttajien erittäin voimakkaaseen viihtymisen tarpeeseen riippumatta siitä, missä he ovat ja mitä he tekevät. Lyhyemmissä kuuntelutilanteissa podcasteilla on selkeä etu pidempiin ääniformaatteihin nähden: sisällöt on luotu lyhytkestoisemmiksi viihdekokemuksiksi.

Suomen podcast-toimiala on muutamia vuosia jäljessä muihin Pohjoismaihin verrattuna, mutta pohjoismaisten podcast-markkinoiden yhtäläisyydet ovat eroja suuremmat. Se antaa podcast-toimijoille luottamusta panostaa voimakkaasti sisältöjen kehitykseen ja premium-mallin nostamiseen vetoavimmaksi podcastien kuluttamistavaksi myös Suomessa.

Podcast on tehokas tarinankerronnan väline, jolla voidaan vaikuttaa suoraan ihmisten ajattelumaailmaan. Parhaimmillaan podcastin ympärille syntyykin yhteiset arvot jakava, intohimoinen yhteisö. Podcast mediana kulminoituu kahteen tarpeeseen: sisällöntuottajilla on tarve saada oma ääni kuuluviin ja kuuntelijoilla tarve saada sisältöä, joka puhuttelee. Vetoaville podcast-palveluille edellä mainitut tarpeet ovat tärkeässä roolissa mahdollistaen ammattimaisesti tuotetun sisällön ja yleisön kohtaamisen rauhallisessa premium-ympäristössä. Ympäristössä, jossa ei ole kaikkea kaikille vaan tarkoin valikoitua, laadukasta podcast-sisältöä, joka koetaan kuukausimaksun arvoiseksi.

Podcast-toimialalla on ollut tyhjä aukko sisällöntuotannon jatkuvuuden osalta. Sen lisäksi, että nyt mahdollistetaan podcastien tekijöille säännöllinen ja ennustettava ansaintamalli, toimialan kehittyessä myös audiotuotantoyhtiöt pystyvät palkkaamaan lisää työntekijöitä ja yhä useampi saa mahdollisuuden tehdä päivätyötä podcastien parissa. Kuluttajanäkökulmasta tämä tarkoittaa aiempaa laadukkaampien sisältöjen määrän lisääntymistä, kun tuotantoihin on käytettävissä enemmän aikaa ja resursseja ja tarjolla on useampia alustoja podcastien eri elinkaaren vaiheisiin.

Toimialan kasvulle ja maksukynnyksen madaltamiselle sisältöjen laatustandardin korottaminen on olennaista, ja lähitulevaisuudessa podcastit tulevat nauttimaan samaa arvostusta muun viihteen rinnalla.

Henna Helske
Suomen maajohtaja
PodMe

 

Kirjoitus on julkaistu Reuters-instituutin Digital News Report Suomen maaraportissa.
Lue koko Uutismedia verkossa 2022 -raportti (pdf)